Programul CEEX - Competiţia ianuarie 2006 Modulul 1 -  PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
MEdC - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Rezultatele Competitiei ianuarie 2006 - Modulul 1 - Proiecte acceptate la finantare
Nr. crt. COD MEC DIRECTOR PROIECT INSTITUTIE TITLUL PROPUNERII PUNCTAJ
1 1240 BEZNEA LUCIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Analiza Complexa si Domenii Conexe 99.67
2 997 DAVID DANIEL-OVIDIU UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA EFICACITATEA PSIHOTERAPIEI VERSUS MEDICATIEI NON-STIMULANTE IN ADHD LA COPII CU VARSTA INTRE 6 SI 11 ANI; UN STUDIU CLINIC CONTROLAT MULTICENTRIC 99.33
3 449 POPESCU IRINEL SPITALUL CLINIC FUNDENI PROFILE GENICE INDUSE DE SUPRESIA TRANSCRIPTIONALA A ETS 1 IN CANCERUL DE PANCREAS 98.67
4 5560 VIDULESCU CRISTINA FELICIA VIRGINIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CELULELE STEM HEPATICE FETALE: CARACTERIZARE SI CONDITIONARE IN VEDEREA TRANSPLANTULUI CELULAR 98.67
5 3908 RADVAN ROXANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI ATELIER MOBIL CU TEHNICI FOTONICE PENTRU RESTAURARE SI ARHEOLOGIE 98.33
6 1253 STOIAN IOAN IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Sistem integrat, suport decizional bazat pe fuziunea informatiilor multisenzoriale pentru supravegherea si predictia comportarii barajelor si amenajarilor hidrotehnice ? FUZIBAR 98.00
7 1425 TIGOIU SANDA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Modelare Matematica in Mecanica Mediilor Continue. Aplicatii in Stiinta Materialelor. 98.00
8 3587 GHICA CORNELIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI DIRIJAREA PROPRIETATILOR SEMICONDUCTOARE SI MAGNETICE ALE ZNO NANOSTRUCTURAT PENTRU APLICATII IN OPTOELECTRONICA SI NANOSPINTRONICA 98.00
9 1003 IONESCU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI SISTEM COMPLEX DE MONITORIZARE SI PRELUCRARE PRIN TEHNICI MODERNE  A  FACTORILOR PRECURSORI AI EVENIMENTELOR SEISMICE MAJORE 97.33
10 1952 PURICE RADU INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Metode diferentiale deterministe si stocastice in studiul unor modele de evolutie 97.00
11 3543 MICLEA MIRCEA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ANALIZA NEUROCOGNITIVA SI DEVELOPMENTALA A ANXIETATII. APLICATII IN OPTIMIZAREA METODELOR DE DIAGNOZA SI PSIHOTERAPIE. 97.00
12 7042 URDEA PETRU UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Impactul schimbarilor climatice asupra dinamicii holocene si actuale a mediului alpin din Carpatii Romanesti. Implicatii in gestiunea riscului si amenajarea peisajului 96.67
13 577 PISO IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA INTEGRARERA SPATIULUI ACTUAL AL ROMANIEI IN CIVILIZATIA ROMANA 96.33
14 1195 TARLEA GRATIELA-MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA AQUIS- ULUI DE MEDIU AL UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA 96.33
15 1625 GHEORGHE CRISTIAN SPITALUL CLINIC FUNDENI Implicatii diagnostice si prognostice ale aspectului endomicroscopic al microvascularizatiei leziunilor premaligne si maligne ale tubului digestiv superior 96.33
16 1636 CHIPER DIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Evaluarea metabolismului de metilare prin reactii competitive de radical metil-donor, expresivitatea metabolitilor proceselor de metilare in patologia neuroendocrina. Masuri si metode de preventie. 96.33
17 1881 IANAS OLGA INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CONSTANTIN PARHON DIN BUCURESTI Genetica procesului de imbatranire asociata cu modificarile endocrine, metabolice si cognitive la om 96.33
18 7206 DUMITRU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI SISTEM INFORMATIC PENTRU CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL AGRICOL DIN ZONELE VULNERABILE LA POLUAREA CU NITRATI CONFORM DIRECTIVEI NITRATILOR - SICOMANT 96.33
19 7265 IFTENE FELICIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Corelatii intre markeri biologici, particularitati clinice si terapie in depresia copilului si adolescentului 96.33
20 543 MARMUREANU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI Cercetari complexe de fizica Pamantului pentru realizarea finala a hartii de hazard seismic a Romaniei prin metode probabiliste si deterministe, liniare si neliniare 96.00
21 1285 TODEA DARINCA-CARMEN-MARILENA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA TRATAMENTELOR DENTO-PARODONTALE PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIEI LASER - TESTARI MULTIDISCIPLINARE 96.00
22 1308 DRONCA MARIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA CARACTERIZAREA BIOCHIMICA SI GENETICA A METABOLISMULUI HOMOCISTEINEI SI STATUSULUI REDOX IN AUTISM. IMPLICATII TERAPEUTICE. 96.00
23 1790 ROBESCU DAN NICULAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Cercetari teoretice si experimentale asupra sistemelor expert de exploatare optima a proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate din statiile de epurare orasenesti si industriale 96.00
24 1894 NIMIGEAN VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDII FUNDAMENTALE PRIVIND INTEGRAREA OSOASA SI EPITELIO-CONJUNCTIVA A IMPLANTULUI DENTAR IN SCOPUL CRESTERII PERFORMANTELOR PE TERMEN LUNG 96.00
25 2063 BRINZANESCU VASILE INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Invarianti ai structurilor algebrice, geometrice si topologice 96.00
26 5604 MIRCIOIU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Proiect integrat privind noi modele pentru corelari in vitro - in vivo in scopul reducerii numarului de experimente de bioechivalenta in vivo 96.00
27 5638 IOAN AUGUSTIN HAR - Habitat si Arta in Romania ReSitus - Metode si tehnici avansate de conservare si reconstructie digitala pentru patrimoniul cultural-istoric imobil 96.00
28 7499 OPRISAN GABRIELA RODICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI Investigarea unor mecanisme moleculare din genomul HCV cu implicatii in dezvoltarea unor sisteme de diagnostic si terapeutice 96.00
29 8006 PELTECU GHEORGHE Spitalul Clinic Filantropia Noi strategii de terapie celulara prin folosirea de progenitori hematopoietici din sangele de cordon ombilical 96.00
30 8606 CONSTANTIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Imbunatatirea calitatii si marirea fiabilitatii in exploatare a compozitelor polimerice prin perfectionarea metodelor de evaluare a integritatii structurale 96.00
31 271 MITU SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA GEOGRAFIA SIMBOLICA A EUROPEI MODERNE IN CONTEXT MONDIAL 95.67
32 588 BODA DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Markeri moleculari implicati in etiopatogenia, diagnosticul si prognosticul insuficientei cronice venoase si a ulcerului cronic de gamba 95.67
33 673 RADUCANU DAN-GABRIEL AGENTIA SPATIALA ROMANA DIN BUCURESTI Centru pentru informatii derivate din date geospatiale 95.67
34 2530 IONESCU-TIRGOVISTE CONSTANTIN INSTITUTUL DE NUTRITIE SI BOLI METABOLOGICE N. PAULESCU CERCETARI PRIVIND OBTINEREA SI CARACTERIZAREA UNUI NOU PRODUS FARMACEUTIC DE NATURA VEGETALA CU ACTIUNE HIPOGLICEMIANTA 95.67
35 7291 PREDEANU GEORGETA INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI Tehnologii inovative pentru obtinerea si utilizarea durabila a unor materiale carbonice multifunctionale (MCM) prin reciclarea deseurilor, pentru aplicatii in domeniul protectiei mediului 95.67
36 10338 POPESCU IRINEL SPITALUL CLINIC FUNDENI EXPRESIA CAVEOLINELOR 1,2 SI 3 IN CANCERELE PANCREATICE; TINTE MOLECULARE IN DIAGNOSTIC SI TERAPIE 95.67
37 520 BODA DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Efecte anti-imbatranire induse de terapia fotodinamica cu acidul 5-aminolevulinic ? mecanisme moleculare. 95.33
38 830 CIMPEANU SORIN MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII NEPOLUANTE DE UTILIZARE INTEGRALA A DESEURILOR DIN VINIFICATIE PENTRU OBTINEREA UNOR PRODUSE CU INALTA VALOARE ECONOMICA 95.33
39 1188 SURMEIAN AGAVNI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Dezvoltarea si optimizarea de noi surse de plasma pentru diagnostica prin ablatie ionica a suprafetelor: studii si aplicatii 95.33
40 1653 DINISCHIOTU ANCA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODULAREA APOPTOZEI INDUSE DE MICOTOXINE IN LINII CELULARE 95.33
41 1846 VIZUREANU PETRICA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME EXPERT PENTRU COMANDA SISTEMELOR TERMICE 95.33
42 1877 COZMA VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Evaluarea si optimizarea interdisciplinara a metodelor de screening diagnostic si tratament in trichineloza si echinococoza chistica umana si animala in centrul si nord-vestul Romaniei 95.33
43 2242 JINESCU VALERIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI  IN  VEDEREA  CREERII  UNOR  CONTOARE  DE  DURATA  DE VIATA  PENTRU  EVALUAREA  ON-LINE  A  SIGURANTEI  IN FUNCTIONARE  A STRUCTURILOR  MECANICE 95.33
44 4906 SIMIONESCU MAYA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU BUCURESTI Stabilirea markerilor si mecanismelor de diferentiere in vitro a celulelor stem umane in vederea terapiei celulare de regenerare miocardica 95.33
45 5918 DELEANU CALIN INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI Adaptare de secvente de pulsuri si interconectare nationala a laboratoarelor RMN supraconductoare 95.33
46 9407 STANICA FLORIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DURABIL AL AGROECOSISTEMELOR  POMICOLE  PE BAZA EVALUARII CU MODELE NUMERICE SI TEHNICI SATELITARE A IMPACTULUI SCHIMBARILOR CLIMATICE 95.33
47 761 POPA RADU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PACHETE DE PROGRAME DE SUPORT DECIZIONAL PENTRU OPERAREA PE TERMEN LUNG, MEDIU SI SCURT A LACURILOR DE ACUMULARE CU FOLOSINTA COMPLEXA 95.00
48 1438 CHIRITA ILEANA CORNELIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CERCETARI INTERDISCIPLINARE PRIVIND OBTINEREA UNOR NOI AGENTI ANTIMICROBIENI, CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI TESTAREA ACTIVITATII BIOLOGICE IN VEDEREA VALORIFICARII IN TERAPIA ANTIINFECTIOASA 95.00
49 1490 POPESCU MIHAI OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME AUTONOME AVANSATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE UTILIZAND BIOGAZUL CA SURSA REGENERABILA 95.00
50 1613 HINESCU MIHAIL-EUGEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA SI CARTOGRAFIEREA DISTRIBUTIEI CELULELOR INTERSTITIALE DE TIP CAJAL IN APARATUL CARDIOVASCULAR 95.00
51 2178 BRATU ION TIBERIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA ABORDAREA MODERNA A TRAUMATISMELOR DE MANA SI ANTEBRAT - CONCEPT UNITAR DE TRATAMENT  CHIRURGICAL, RECUPERARE FUNCTIONALA SI REINTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA 95.00
52 3672 POPESCU IRINEL SPITALUL CLINIC FUNDENI PREZERVARE PULMONARA CU PERFLUOROCARBON IN TRANSPLANTUL PULMONAR 95.00
53 3762 ORASEANU DUMITRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Retea intergata pentru monitorizarea astmului bronsic pediatric 95.00
54 4240 SIMIONESCU MAYA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU BUCURESTI Inflamatia in ateroscleroza: modularea expresiei genice a fractalkinei, apoE, NADPH oxidazei si VEGF de catre mediatori inflamatori; capacitatea unor medicamente de prevenire/reversare a procesului 95.00
55 5258 NISTOR VASILE SERGIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI CONFINAREA CUANTICA IN NANOSTRUCTURI LUMINISCENTE 95.00
56 5999 LUPU STELIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Senzori electrochimici inovativi pentru analize clinice si de mediu 95.00
57 6791 DIACONU CARMEN CRISTINA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI Polimorfisme prezente in profilul genetic al citokinelor implicate in rejetul de grefa si in producerea infectiilor virale la pacientii primitori de transplant 95.00
58 617 ALEXE PETRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI ALIMENTE FUNCTIONALE: CERCETARI PRIVIND CRESTEREA CALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTELOR PRIN CONCEPEREA, PRODUCEREA SI LANSAREA DE PRODUSE SINBIOTICE NOI 94.67
59 705 CALINESCU IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Tehnologie si instalatie de tratare a deseurilor solide petroliere (foraj si bataluri) 94.67
60 1063 APOSTOL BOGDAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI Cercetari avansate privind efectele neliniare si dezvoltarea conceptului de seismologie neliniara in studiul fenomenelor seismice 94.67
61 2040 BALTOG IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Procese optice si electrice in materiale hibride nanostructurate produse prin intercalarea structurilor cristaline bidimensionale 94.67
62 2069 BACIU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Echipament de metalizare prevazut cu sistem inteligent Fuzzy Logic pentru comanda si controlul procesului de pulverizare termica 94.67
63 5567 CHIRIAC HORIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI Biosenzori magnetici si magneto-electrochimici pe baza de nanoparticule magnetice pentru detectia rapida de biomolecule 94.67
64 10254 CEHAN VLAD UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM  DE  COMUNICARE  CU  PERSOANE  CU  HANDICAP NEURO-LOCOMOTOR  MAJOR  TELPROT 94.67
65 358 ZAMFIR NICOLAE VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Spectroscopie nucleara completa prin reactii cu proiectile usoare, fragmentare si fisiune. 94.33
66 486 RADUCANU DOINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Retea integrata de cercetare pentru constituirea unei platforme tehnologice de biomateriale avansate, compatibila EuMaT 94.33
67 777 GHEORGHIU EUGEN CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA DIN BUCURESTI Analiza comportamentului (dinamicii) unor specii acvatice cu valoare economica ridicata pentru optimizarea activitatilor din acvacultura si monitorizarea calitatii apei 94.33
68 1484 GHITA CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind interconectarea subansamblelor unui sistem de conversie eolian ? electrica a energiei in scopul cresterii eficientei, pentru o aplicatie specifica 94.33
69 2250 IANUS STERIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI GEOMETRIE DE CONTACT, COMPLEXA SI CUATERNIONICA PE VARIETATI RIEMANNIENE SI CONFORME. APLICATII OLOMORFE SI ARMONICE. 94.33
70 2485 DUMITRACHE CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CONSTANTIN PARHON DIN BUCURESTI MODEL EXPERIMENTAL PENTRU STUDIUL BIODISPONIBILITATII UNOR FACTORI NUTRITIONALI (Ca, B, FITOSTEROLI) SI INFLUENTA LOR ASUPRA MINERALIZARII OSULUI LA PORC, SUPORT STI 94.33
71 2751 LOGHIN FELICIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA DIAGNOSTICAREA TOXICOMANILOR SI MONITORIZAREA CONSUMULUI ACUT SI CRONIC DE DROGURI PRIN METODE ANALITICE MODERNE, APLICATE PE PROBE BIOLOGICE: SANGE, URINA, PAR (MONITOX) 94.33
72 3715 INDREA EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Producerea hidrogenului pe cale fotoelectrolitica 94.33
73 3895 RADVAN ROXANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI Identificarea si tratamentul efectului agentilor poluanti asupra componentelor artistice ale cladirilor istorice. Studii de caz. 94.33
74 5166 BADEA RADU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Predictia evolutiei si estimarea raspunsului la tratament a tumorilor maligne, prin modelare morfologica si hemodinamica, utilizand tehnici imagistice, matematice si de inteligenta artificiala 94.33
75 5346 STANCALIE VIORICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Cercetari asupra interactiunii laser-atom, laser-plasma, pentru fusiunea confinata inertial 94.33
76 6483 SANDU VIOREL CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI TRANSPORT DE SPIN SI SARCINA PRIN TUNELARE IN COMPOZITE CU SEMIMETALE CU POLARIZARE DE SPIN INALTA 94.33
77 7106 NICULITA PETRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII INOVATIVE BAZATE PE UTILIZAREA PLASMEI LA PRESIUNE ATMOSFERICA 94.33
78 155 BOTU ALEXANDRU IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Sistem Informatic Integrat Judetean / Regional bazat pe Interconectarea Institutiilor Publice si destinat Furnizarii de Servicii Electronice catre Cetateni si catre Mediul de Afaceri 94.00
79 313 ENCULESCU IONUT-MARIUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Nanofire de oxizi metalici semiconductori magnetici diluati 94.00
80 550 BODEA CONSTANTA-NICOLETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Strategii, sisteme, metode si instrumente pentru managementul cunoasterii in universitati 94.00
81 700 STAMATIN IOAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI PILE DE COMBUSTIE DE NOUA GENERATIE CU ELECTROLIT SOLID SUPERACID (SAFC), PENTRU EXPLOATARE LA TEMPERATURI MAI MICI DE 200C 94.00
82 794 CIMPEANU SORIN MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE A VULNERABILITATII SI DIMINUARE A CONSECINTELOR ALUNECARILOR DE TEREN PRODUSE IN URMA DEZASTRELOR NATURALE SI ACTIVITATILOR UMANE/INDUSTRIALE 94.00
83 912 PUSCASU VLADIMIR DORU S.C. CEPROCIM S.A. Cercetari privind protectia integrata a ecosistemelor in conceptul de dezvoltare durabila in industria materialelor de constructii cu respectarea Directivelor Europene 96/61/CE, 1999/30/EC, 2000/76 CE 94.00
84 1190 MIREA MIHAIL-DOLORIS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI ABORDARI FUNDAMENTALE ALE FISIUNII NUCLEARE PENTRU APLICATII 94.00
85 1196 BORANGIU THEODOR Asociatia Centrul de Cercetare si Instruire in Robotica, Informatica Industriala si Ingineria Materialelor Platforma de control holonic al fabricatiei cu roboti multipli si vedere artificiala integrata pentru conditionarea materialelor 94.00
86 1319 CARAMAN SERGIU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI Imbunatatirea indicatorilor calitativi la tratarea biologica a apelor reziduale din industria alimentara pe baza unor sisteme de conducere avansata 94.00
87 1710 LAZAROIU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Tehnologii alternative de inlocuire a combustibililor gazosi prin utilizarea durabila  combinata a resurselor forestiere si de carbune 94.00
88 1850 LOJEWSKI GEORGE EUGENIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DISPOZITIVE CU METASTRUCTURI PENTRU PROCESAREA COMPLEXA A SEMNALELOR RADIO IN RETELELE DE COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELITI 94.00
89 2023 IOVU HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA LACURILOR ELECTROIZOLANTE ECOLOGICE DE CLASA TERMICA RIDICATA 94.00
90 2220 ASTILEAN SIMION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NANOSTRUCTURI SI NANOPARTICULE DE METALE NOBILE CU PROPRIETATI PLASMONICE MULTIFUNCTIONALE PENTRU APLICATII RELEVANTE IN NANOFOTONICA, BIODETECTIE SI SPECTROSCOPIE LASER 94.00
91 2566 GEORGESCU ANDREI-MUGUR UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI Interinfluenta turbinelor hidraulice stabilizate, cu ax de rotatie vertical, de tip Achard 94.00
92 2601 CIUCA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI FUNDAMENTALE SI EXPERIMENTALE PRIVIND BIOMATERIALELE CU MEMORIA FORMEI CU APLICABILITATE IN REALIZAREA STENTURILOR VASCULARE 94.00
93 2847 CHIRITA STAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI SISTEME DINAMICE SI TERMOMECANICE 94.00
94 3004 VLAD MARCEL-OVIDIU CENTRUL DE STATISTICA MATEMATICA GHEORGHE MIHOC DIN BUCURESTI Analiza matematica a experimentelor de raspuns in cinetica chimica si biochimica, genetica si biologie moleculara 94.00
95 3470 NAGHIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Tehnologii noi, moderne, neconventionale de valorificare superioara a biomasei din sfecla de zahar - obtinere de biobenzine 94.00
96 4098 ROTIU MIHAI EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA INS SA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII AVANSATE DE VALORIFICARE DURABILA PRIN MATERIALE VITROASE A DESEURILOR DE STICLE BOROSILICATICE SI A NAMOLURILOR DE PRECIPITARE CU CONTINUT DE METALE GRELE 94.00
97 4145 PANA NICOLAE REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA-TURNU SEVERIN -SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - SITON CERCETARE-DEZVOLTARE SISTEM INOVATIV PENTRU AMORTIZAREA MISCARII OSCILANTE A CONDUCTELOR SI ECHIPAMENTELOR DIN CENTRALE NUCLEAR ELECTRICE 94.00
98 4261 FLOREA SCARLAT INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI STUDIUL PROCESELOR DE GENERARE A RADIATIEI LASER CU ELECTRONI LIBERI IN DOMENIUL 1 MEV - 50 MEV 94.00
99 4589 MORJAN ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Studiul unor materiale nanocomposite noi de tip polimer-fier obtinute prin piroliza laser: sinteza, analiza structurala si proprietati gaz-senzitive 94.00
100 5575 CHIRIAC HORIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI Procese fizice in fire magnetice amorfe utilizate in functionarea senzorilor magnetici 94.00
101 6121 ION DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI CERCETARI  DE EXCELENTA IN FIZICA DEZINTEGRARILOR PARTICULELOR NUCLEARE SI SUBNUCLEARE 94.00
102 6376 MIHAILESCU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Senzori optici nanostructurati pentru detectia avansata de gaze 94.00
103 6710 DUMITRESCU MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA RETEA PILOT DE CERCETARE - EXPERIMENTARE A UNUI NOU PROCES DE PRODUCTIE BAZAT PE PREDICTIA DEFECTELOR ON-LINE PENTRU MENTENANTA INTEGRATA SI FIABILITATE, APLICABILE UNEI INSTALATII DE DETRITIERE 94.00
104 7401 UNGUREANU GHEORGHE-VIOREL UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI EVALUAREA RISCULUI DE POLUARE AFERENT PLATFORMELOR INDUSTRIALE DIN BAZINUL RAULUI OLT, CU FOCALIZARE PE APE DE SUPRAFATA, APE SUBTERANE SI SEDIMENTE 94.00
105 257 OPREAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU E ? EDU ? QUALITY -  SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII IN INVATAMANTUL SUPERIOR BAZAT PE INSTRUMENTE INFORMATICE DE INVATARE SI CUNOASTERE 93.67
106 379 COSMELEATA GEORGETA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Materiale complexe multifunctionale cu structura nanometrica si caracteristici controlate cu destinatie speciala 93.67
107 1066 POPESCU MIHAIL ICPE MASINI ELECTRICE ME SA DIN BUCURESTI CERCETARI COMPLEXE PRIVIND DEZVOLTAREA DE SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIEI EOLIENE, CU POSIBILITATI DE CONECTARE LA RETEA 93.67
108 1309 SUMEDREA DORIN IOAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI Cercetari privind valorificarea namolurilor orasenesti ca fertilizant în pomicultura, în concordanta cu directivele U.E. 93.67
109 2032 PANA IOAN - OVIDIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Nanoparticule magnetice cu structura ?core-shell? acoperite cu metale nobile si polimeri conductori ? sinteza, caracterizare si aplicatii 93.67
110 2068 GIURMA ION UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI IMPACTUL LACURILOR  DE ACUMULARE ASUPRA MEDIULUI 93.67
111 3629 UNCUTA CORNELIA INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI Chiralitate moleculara: determinarea excesului enantiomeric si a configuratiei absolute prin spectroscopie RMN si aplicatii la compusi bioactivi si intermediari de sinteza fina 93.67
112 3667 POPESCU IRINEL SPITALUL CLINIC FUNDENI POTENTIALUL TERAPEUTIC AL CELULELOR STEM HEMATOPOIETICE IN AFECTIUNILE HEPATICE 93.67
113 5034 MOSCOVICI MISU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI Biosinteza, modificarea chimica, caracterizarea analitica si imunologica a unor polizaharide micro- si nanostructurate, utilizabile ca adjuvanti pentru noi generatii de vaccinuri 93.67
114 5068 SANDOVICI CALIN NICOLAE INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL ITC SA DIN BUCURESTI Dezvoltarea de tehnici pentru standardizare si metode de cautare destinate crearii si exploatarii arhivelor scrise si audiovizuale in mediul digital 93.67
115 9089 TALPES MARILENA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA GALATI Sistem si tehnologie de crestere a speciei Silurus glanis 93.67
116 10292 IVANESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA SISTEME AVANSATE DE COMUNICATII MOBILE PENTRU PLATFORME ROBOTICE RECONFIGURABILE, AUTONOME 93.67
117 437 DUMITRU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Cercetari privind remedierea solului poluat cu metale grele prin fitoextractie 93.33
118 908 MOLDOVAN IREN-ADELINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI CERCETARI FUNDAMENTALE PRIVIND INCADRAREA IN CLASE DE RISC SEISMIC A BARAJELOR SITUATE IN PLATFORMA MOESICA. ABORDARE PROBABILISTA SI DETERMINISTA. 93.33
119 1185 MUNTEAN SEBASTIAN ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA Integrarea Tehnologiilor MAgneto-Reologice Speciale si a Controlului Avansat a Curgerii in Aplicatii Industriale 93.33
120 1296 COSTISOR OTILIA  INSTITUTUL DE CHIMIE TIMISOARA AL ACADEMIEI ROMANE Nanocompozite multifunctionale pe baza de arhitecturi supramoleculare cu proprietati optoelectronice, fotochimice, electrochimice si biologice - precursori pentru materiale avansate 93.33
121 1326 POPESCU ION UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE RETEA DE EXCELENTA PENTRU CONTROLUL CALITATII MEDIULUI SI REDUCEREA IMPACTULUI UNOR FACTORI POLUANTI DIN ZONA CENTRALA SI DE SUD A ROMANIE 93.33
122 1818 DUMITRAS DAN CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI TOMOGRAFIE OPTICA IN INFRAROSU APROPIAT PENTRU DETECTIA UNOR AFECTIUNI SPECIFICE LA SANI 93.33
123 1895 AILINCAI COSTICA STATIUNEA PENTRU CERCETARI AGRICOLE DIN PODUL ILIOAIEI Produse si tehnologii pentru promovarea unui sistem de agricultura durabila si pentru protectia resurselor agroecologice in Podisul Moldovei 93.33
124 2307 TISEANU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Imagistica la Scara Nano/Micro prin Tomografie Computerizata Cantitativa pentru Dispozitive si Materiale Avansate 93.33
125 3237 SAVUTA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI DEZVOLTAREA SI VALIDAREA UNOR METODE NOI DE DIAGNOSTIC SI SUPRAVEGHERE A VIRUSULUI WEST NILE IN ECOSISTEMELE DELTEI DUNARII SI TESTAREA UNUI NOU VACCIN DE UZ VETERINAR BAZAT PE VECTORI LENTIVIRALI 93.33
126 3296 MUSCALU ADRIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PROMOVAREA UNEI TEHNOLOGII ALTERNATIVE DE COMBATERE ECOLOGICA A GANDACULUI DIN COLORADO DIN CULTURA DE CARTOFI 93.33
127 3693 COSGAREA RODICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA diagnostic molecular al epidermolizelor buloase. Tehnici moderne de cercetare, diagnosticare, tratament si prevenire a epidermolizei buloase. Realizarea unui registru national al genodermatozelor. 93.33
128 7045 PETRESCU STEFANA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI Mecanisme moleculare ale adeziunii osteoblastelor diferentiate din celule stem si a explantelor de tesut osos la biomateriale ortopedice 93.33
129 7844 STANCU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CORELAREA POLITICILOR MACROECONOMICE CU CELE DIN DOMENIUL CERCETARE-DEZVOLTARE, INOVARE (CDI) IN VEDEREA ACCELERARII PROCESULUI DE CONVERGENTA CATRE STRUCTURILE EUROPENE 93.33
130 8211 RADU DOREL LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI Model experimental de cercetare imunologica a tulpinilor virale gripale si studii clinice ale infectiei umane pentru intocmirea unei metodologii de evaluare a vaccinurilor gripale 93.33
131 9197 MURESAN LIVIU FUNDATIA EURISC - EUROPEAN INSTITUTE FOR RISK SECURITY AND COMMUNICATION MANAGEMENT MASTER MODEL PENTRU SISTEMUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA SI CRIZA SI DEMONSTRATOR DE PUNCT DE COMANDA MOBIL PENTRU ACESTA 93.33
132 9411 CIUPRINA FLORIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI METODOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA SI CARACTERIZAREA DE DIELECTRICI DIN NANOCOMPOZITE POLIMERICE CU PROPRIETATI ELECTROIZOLANTE 93.33
133 201 BOTU ALEXANDRU IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Sistem Electronic de Informare si Mediere pentru Munca la Domiciliu, Valorificarea Produselor si Serviciilor din Gospodarie si Gasirea de Oportunitati de Afaceri în Zone Slab Dezvoltate Economic 93.00
134 236 POPESCU ION ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Finantarea sistemului public de cercetare 93.00
135 374 VERTAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Sistem de Analiza Digitala a Imaginilor Radiologice pentru Urmarirea Protezelor Ortopedice 93.00
136 591 PREJMEREAN CRISTINA ALEXANDRA INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA Noi biocompozite ionomere bazate pe acizi polialchenoici modificati cu rasini si sticle superficial active cu aplicatii multiple in medicina 93.00
137 702 GHINOIU ION INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR CONSTANTIN BRAILOIU DIN BUCURESTI PROTEJAREA, DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA PRODUSELOR CULTURALE CU RELEVANTA LA NIVEL EUROPEAN, IN SCOPUL DEZVOLTARII DURABILE A SPATIULUI RURAL DIN ZONA DOBROGEI 93.00
138 1088 DOBRE TANASE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI STRUCTURI POLIMERICE IMPRENTATE PENTRU RECUNOASTEREA MOLECULARA A COMPUSILOR BIOACTIVI DIN  FITOEXTRACTE 93.00
139 1180 BERNAD SANDOR IANOS ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA Optimizarea Computerizata a Procesului de Diagnostic, Interventie Terapeutica si Prognostic a Bolilor Cardiovasculare 93.00
140 1304 TEODORU LEONARD FUNDATIA PROFESOR CONSTANTIN POPOVICI DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND MODELAREA MATEMATICA SI ANALIZA TENSIUNILOR REZIDUALE IN STRATURILE DEPUSE PRIN PULVERIZARE TERMICA UTILIZAND METODA ELEMENTULUI FINIT 93.00
141 1341 ION GABRIEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI Studiul stabilitatii pantei continentale a Marii Neagre în zona acumularilor de hidrati de metan 93.00
142 1491 MANDACHE EUGEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI MECANISME CELULARE SI MOLECULARE IMPLICATE IN FIBROZA TUBULOINTERSTITIALA SI STADIALIZAREA  SA  IN  GLOMERULONEFRITELE CRONICE 93.00
143 1801 CRAUS MITICA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI GRID ACADEMIC PENTRU APLICATII COMPLEXE 93.00
144 2090 FISTUNG FRANTZ DANIEL CENTRU DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR Instrumentarea moderna, bazata pe analize multidisciplinare de sisteme si procese, a dezvoltarii transporturilor terestre durabile în România în contextul strategic European al transporturilor 93.00
145 2171 GRADINARIU GICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Evaluarea potentialului unor soiuri noi si hibrizi de cires in vederea imbunatatirii sortimentului national care sa valorifice resursele naturale in contextul unei agriculturi durabile 93.00
146 3183 COMANECI RADU IOACHIM UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Materiale multifunctionale cu granulatie ultrafina/nanometrica obtinuta prin deformare plastice severa 93.00
147 3236 CULEA EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Procese de clusterizare in sisteme vitroase oxidice cu ioni 4f 93.00
148 3305 POPA EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI Cercetari privind dezvoltarea aplicatiilor tehnice moderne pentru cultivarea unor specii valoroase de plante medicinale si aromatice inclusiv in domeniul procesarii primare si al valorificarii - ATPMA 93.00
149 3918 NISTOR VASILE SERGIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI INVESTIGAREA SI DIRIJAREA PROPRIETATILOR NITRURII DE BOR CA SEMICONDUCTOR PENTRU CONDITII EXTREME 93.00
150 4034 POJAR - FENESAN MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA Biotehnici neconventionale de combatere a gandacului de Colorado Leptinotarsa decemlineata Say 93.00
151 4214 IORDACHESCU FLOREA SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII M.S.CURIE STUDIU CLINIC SI URODINAMIC AL TULBURARILOR DE CONTINENTA VEZICALA LA COPIL: EVALUARE ETIOLOGICA SI TERAPEUTICA 93.00
152 4230 DOBRESCU ANCA DIANA VENERA INSTITUTUL NATIONAL  DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR DIN BUCURESTI MODELAREA STRUCTURII ADANCI A CRISTALINULUI GETIC DIN CARPATII MERIDIONALI CENTRALI PRIN CORELAREA DATELOR PETROLOGICE, TECTONICE, GEOFIZICE SI DE TELEDETECTIE 93.00
153 4426 MIHAILESCU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Studiul logicii cuantice si al metrologiei cuantice prin utilizarea capcanelor electromagnetice. Aplicatii în  spectroscopia de înalta precizie si în monitorizarea poluarii mediului 93.00
154 5100 DUMITRACHE PETRU INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII Cercetari privind realizarea unor elemente modulare, din materiale compozite, pentru marirea rezistentei la socuri mecanice a structurilor protective ale cabinelor masinilor mobile 93.00
155 6242 SILAGHI-DUMITRESCU LUMINITA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA REACTIVI SI INTERMEDIARI ORGANOMETALICI IN SINTEZE STEREOCONTROLATE DE COMPUSI CU RELEVANTA BIOLOGICA 93.00
156 6690 GHILEZAN NICOLAE INSTITUTUL ONCOLOGIC ION CHIRICUTA DIN CLUJ NAPOCA Utilizarea tehnologiilor micro- si tissue-array in stabilirea semnaturii moleculare a tumorilor ovariene epiteliale cu potential redus  si inalt de malignitate. Identificarea genelor candidate in angi 93.00
157 7159 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA SCREENING, PROFILAXIE SI CORECTIE A MALFORMATIILOR CONGENITALE GENITO-URINARE LA COPIL IN EPOCA TEHNICILOR TERAPEUTICE MINIM INVAZIVE (LAPAROSCOPIE, ENDOSCOPIE) – SCANURGENT 93.00
158 7399 POPA OVIDIU Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie Bucuresti (Biotehnol) Studiul obtinerii metalelor coloidale si nanoidale folosind microorganisme 93.00
159 8687 CURCA GEORGE CRISTIAN INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI DIN BUCURESTI STUDIU NATIONAL ASUPRA VIOLENTEI DOMESTICE IN ROMANIA SI EVALUAREA CARACTERISTICILOR MEDICO-LEGALE, JURIDICE SI SOCIOLOGICE: NOI DIRECTII DE ASISTENTA SI ACTIUNE IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE 93.00
160 8978 CORNEA CALINA PETRUTA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Biotehnologii bazate pe procese de fermentatie si resurse regenerabile pentru producerea de poliesteri biodegradabili cu aplicatii multiple 93.00
161 9603 ARMAS IULIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IMPACTUL VARIABILITATII CLIMATICE SI AL INTERVENTIILOR ANTROPICE ASUPRA REGIMULUI HIDROLOGIC AL DUNARII SI AL DINAMICII SEDIMENTARE COSTIERE 93.00
162 268 STAN CARMEN-ELEONORA INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL ITC SA DIN BUCURESTI Platforma multimedia de monitorizare in timp real a zonelor inundabile, simulare si generare de solutii pentru exploatarea lucrarilor de regularizare a debitelor de apa in proximitatea oraselor 92.67
163 302 COLIBABA DANA STEFANIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MODELUL SISTEMULUI INFORMATIONAL NATIONAL PENTRU CARACTERIZAREA NOII ECONOMII IN ROMANIA 92.67
164 508 BADEA RADU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM INTELIGENT DE DETECTARE SI EVALUARE NEINVAZIVA A FIBROZEI, RESTRUCTURARII SI A NODULILOR DISPLAZICI AI FICATULUI CU AJUTORUL ULTRASONOGRAFIEI 2D/3D SI A MARKERILOR MOLECULARI 92.67
165 807 GROSU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ALCALOIZI STEROIDICI DIN SOLANACEAE, TRITERPENE DIN ERICACEAE SI ULEIURI VOLATILE DIN LAMIACEAE INDIGENE PENTRU INDUSTRIA FARMACEUTICA, ALIMENTARA SI COSMETICA 92.67
166 1164 VELEA TEODOR INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI CONCEPT TEHNOLOGIC RADICAL SCHIMBAT IN INDUSTRIA EXTRACTIVA A METALELOR NEFEROASE PENTRU O PRODUCTIE CURATA, SIGURA SI ECOEFICIENTA 92.67
167 1362 PATRICHE NECULAI INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA GALATI SISTEM INTEGRAT DE CRESTERE A PESTILOR DE CULTURA AUTOHTONI 92.67
168 1698 LUPU ANCA ROXANA Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Integrarea  tehnicilor de biologie moleculara si a examenelor citogenetice in diagnosticul splenomegaliilor tumorale - factori etiopatogenici,  implicatii prognostice si terapeutice 92.67
169 1779 MICLUTIA IOANA VALENTINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Markeri biochimici,neurocognitivi si imagistici la populatii cu risc genetic inalt pentru psihoze si la primul episod psihotic 92.67
170 1833 RIMBU GIMI AURELIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA SISTEM HIBRID PENTRU AUTONOMIE ENERGETICA PE BAZA DE MODUL FOTOVOLTAIC / PILA DE COMBUSTIE 92.67
171 2458 DRAGOS NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MARKERI MOLECULARI SI BIOCHIMICI PENTRU SELECTIA TULPINILOR ALGEI VERZI BOTRYOCOCCUS BRAUNII CAPABILE DE BIOSINTEZA HIDROCARBURILOR NESATURATE CU LANT LUNG 92.67
172 2661 CHERECHES TUDOR ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI ECHIPAMENTE SI SISTEME BIOMETRICE DE IDENTIFICARE SI AUTENTIFICAREA PERSOANELOR PENTRU AUTORIZAREA ACCESULUI ÎN RETELELE INFORMATICE SI OBIECTIVELE DE IMPORTANTA MAJOR&#2 92.67
173 2697 UDREA GABRIELA Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino CUANTIFICAREA EFECTULUI SIMVASTATINEI ASUPRA INFLAMATIEI SISTEMICE,  MODIFICARILOR CARDIACE SUBCLINICE SI ATEROSCLEROZEI PRECOCE  IN ARTRITA REUMATOIDA 92.67
174 2835 SILVESTRU ANCA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA COMPUSI SELENIU- SI TELUR-ORGANICI IN CHIMIA COORDINATIVA 92.67
175 3125 TARCOVEANU EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI Criterii de Selectie a Metodelor Terapeutice in Cancerul Hepatic Secundar: Fundamentare Clinicobiologica si Moleculara 92.67
176 4085 MARGHITAS LIVIU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA UTILIZAREA ALBINELOR CA BIOMONITORI IN EVALUAREA RISCULUI FLUXULUI DE GENE DE LA PLANTE MODIFICATE GENETIC  LA ALTE PLATE MELIFERE NEMODIFICATE GENETIC 92.67
177 4759 POPESCU THEODOR DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA ICI DIN BUCURESTI Analiza avansata timp-frecventa a vibratiilor cu aplicatii in monitorizarea structurilor expuse actiunilor dinamice extreme - Extreme Load Analysis (ELAN) 92.67
178 5628 GRIGORESCU CRISTIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI Interactii, mecanisme si fenomene noi in sisteme 2D, 3D, pe baza de nitruri ale elementelor de tranzitie 3d si 4f 92.67
179 7480 IANCU AUREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE DIN BUCURESTI CONVERGENTA ECONOMICA SI ROLUL CUNOASTERII IN CONDITIILE INTEGRARII IN UE 92.67
180 361 DOBRU ECATERINA DANIELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES Optimizarea diagnosticului precoce si terapiei cancerului incipient de tub digestiv superior in contextul cromodiagnosticului si a endoscopiei cu magnificatie 92.33
181 372 RUSU TEODOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile si monitorizarea impactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale si a schimbarilor climatice globale 92.33
182 475 RADUCANU DOINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Sistem integrat de cercetari avansate pentru biomateriale alternative cu aplicatii in stomatologie. 92.33
183 968 CARPUS EFTALEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI Tehnologii competitive de prelucrare a deseurilor textile si din piele in produse cu valoare adaugata mare 92.33
184 977 POPA DANIELA VALENTINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA TESTAREA SI EXPERIMENTAREA UNOR ECOLTEHNOLOGII IN VEDEREA  REDUCERII  IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI GENERAT DE DEPOZITELE DE ZGURA SI CENUSA 92.33
185 1342 CRISTEA VICTOR UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI Parteneriat stiintific pentru dezvoltarea unui sistem recirculant pilot in scopul promovarii si implementarii unor tehnologii inovative de acvacultura 92.33
186 1452 DIACONU CEZAR GABRIEL Institutul pentru calculul si experimentarea structurilor aero - astronautice Sistem Integrat pentru Analiza si Proiectare Optimala Multidisciplinara 92.33
187 1845 MUNTEANU NECULAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI EVALUAREA STADIULUI ACTUAL SI A POTENTIALULUI DE DEZVOLTARE A PRODUCTIEI LEGUMICOLE ECOLOGICE IN ZONA DE NORD-EST A ROMANIEI 92.33
188 2660 CALIN MIHAELA ANTONINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI Inactivarea fotodinamica a unor bacterii Gram-pozitive si Gram-negative care contamineaza plagile deschise utilizand radiatii luminoase coerente 92.33
189 2724 VALER ALMASAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA MATERIALE DE STOCARE A HIDROGENULUI PENTRU REALIZAREA UNUI COMPRESOR TERMIC DE HIDROGEN ULTRAPUR DESTINAT PILELOR DE COMBUSTIE SI VEHICULELOR HIBRIDE 92.33
190 3422 HINESCU MIHAIL EUGEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI ABORDAREA COMPLEXA, CELULARA, MOLECULARA SI GENETICA A UNOR NOI MECANISME PATOGENICE IN MIELOPROLIFERARILE MALIGNE 92.33
191 3707 VOICULESCU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI CONSERVAREA RESURSELOR NATURALE SI ARTIFICIALE ALE PATRIMONIULUI POMICOL PRIN  MANAGEMENTUL PERFORMANT SI DURABIL AL  TERENURILOR POMICOLE SI PLANTATIILOR DE POMI IN SISTEM EXPERT 92.33
192 3879 PANA CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM DUAL DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBILI ALTERNATIVI PENTRU ECOLOGIZAREA MOTOARELOR DIESEL DE AUTOMOBIL 92.33
193 4052 DOBRESCU RADU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Sistem inglobat bazat pe telesenzorica pentru monitorizarea si controlul parametrilor in sisteme distribuite pe arii largi cu  suport de comunicatie prin retele wireless 92.33
194 4221 SIMOTA CATALIN CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Indicatori agroecologici bazati pe informatii numerice de teren pentru caracterizarea vulnerabilitatii sistemelor agricole din zonele colinare 92.33
195 4374 PASTRAMA STEFAN DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IMBUNATATIREA PE TERMEN LUNG A CALITATII VIETII PACIENTILOR CU ARTROPLASTII, PRIN CRESTEREA DURATEI DE FUNCTIONALITATE A ENDOPROTEZELOR 92.33
196 4863 CIASCAI IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA DEPLASARILOR MICROMETRICE ALE STRUCTURII UNEI CENTRALE HIDROELECTRICE SUBTERANE 92.33
197 4987 PARVULESCU VIORICA INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI MATERIALE HIBRIDE OBTINUTE PRIN GREFAREA COMPLECSILOR METALICI PE SUPORTI FUNCTIONALIZATI  SI APLICATIILE LOR IN OXIDARI  BIOMIMETICE 92.33
198 5397 BORTA ILIE SC AEROSTAR SA STUDII, MEDIU DE INTEGRARE SI ECHIPAMENTE PENTRU EXTINDEREA INTEROPERABILITATII SISTEMELOR DE RECUNOASTERE AMIC-INAMIC DE PE NAVE 92.33
199 5535 SUCIU RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE INCDDD DELTA DUNARII DIN TULCEA CONSERVAREA SI UTILIZAREA DURABILA A STURIONILOR DIN DUNAREA INFERIOARA 92.33
200 6425 DASCALU SIMION CENTRUL EUROPEAN DE AFACERI INVENTICA SI CERCETARE S.A. Platformă Autonomă sau Comandată de la Distanta pentru Supravegherea Submarină în cazul Dezastrelor sau pentru Combaterea actiunilor teroriste 92.33
201 7668 RADU MARIN CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALEE MACROMOLECULARE SI MEMBRANE SA DIN BUCURESTI RETEA DE CERCETARE MULTIDISCIPLINARA PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE DIALIZA RENALA PRIN MONITORIZARE CU UN SISTEM INFORMATIC COMPLEX (MONDIAL) 92.33
202 10328 LUNGU P. CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU DEZVOLTAREA STRATURILOR ANTIFRICTIUNE ECOLOGICE DE TIP METAL-CARBON 92.33
203 223 BURCHIU SORIN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI Evaluarea Starii functionale a Sistemelor de producere si utilizare a Energiei Termice din cladiri 92.00
204 274 POPA ANGELA INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI Materiale de frictiune complexe pe baza de fier si/sau cupru pentru sistemele de franare ale masinilor si echipamentelor destinate agriculturii,realizate prin tehnologii integrate 92.00
205 413 GHIBAN BRANDUSA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA DE NOI CONCEPTE PRIVIND SINTEZA DE MATERIALE AVANSATE PRIN COMBUSTIE-CVD IN CAMP ELECTROMAGNETIC 92.00
206 456 DUMITRESCU CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CIMENT CEPROCIM SA DIN BUCURESTI Generare de noi cunostinte privind materialele cimentoide inalt performante cu adaos calcaros, ecologice si economice. 92.00
207 491 POENARU DAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA Metode inovative de bio-ortopedie pentru recoinstructia articulara 92.00
208 596 GROSU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA NOI CORONANZI SI CRIPTANZI CU PROPRIETATI SUPRAMOLECULARE: DESIGN, SINTEZA, CARACTERIZARE SI POTENTIALE APLICATII IN ELECTRONICA MOLECULARA 92.00
209 682 PISO MARIUS-IOANJ AGENTIA SPATIALA ROMANA DIN BUCURESTI Sistem de coordonare a activitatilor spatiale prin proceduri de cercetare avansata si management al cunostiintelo 92.00
210 750 BACIUT MIHAELA FELICIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA POTENTIALUL OSTEOINDUCTIV AL CORNULUI CADUC DE CERB UTILIZABIL IN REGENERAREA OSOASA 92.00
211 836 ALBULESCU RADU NICOLAE AUREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI Interferente farmacologice ale unor produsi fitoterapeutici cu agenti terapeutici conventionali; modele predictive in optimizarea designului terapeutic modern 92.00
212 1054 SEICIU PETRE LUCIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind realizarea de sisteme mecatronice de simulare a miscarilor specifice mersului in vederea recuperarii persoanelor cu handicap locomotor 92.00
213 1129 RADU GABRIEL-LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI REALIZAREA DE NANOREACTOARE ENZIMATICE MICELARE 92.00
214 1191 BOTU ION STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VALCEA Asigurarea valorii calitative a fructelor în conditiile ecologice si tehnologice din zona dealurilor subcarpatice din sud, pe baza evaluarii compozitiei chimice si a reziduurilor toxice. 92.00
215 1335 GALIE NICOLAE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA TEHNOLOGIE AVANSATA DE TRATAMENT AL PLEUREZIILOR MALIGNE PRIN TERMOCHIMIOTERAPIE INTRAPLEURALA. H-TECH TCIP 92.00
216 1354 ANTOCE OANA ARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI VERIFICAREA PRINCIPIILOR DE VITICULTURA ECOLOGICA ÎN ECOSISTEME REPREZENTATIVE PENTRU VITICULTURA ROMÂNEASCA ÎN VEDEREA ELABORARII UNEI METODOLOGII DE ACREDITARE 92.00
217 1445 CEIANU CORNELIA SVETLANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI Cercetarea multidisciplinara a circulatiei si emergentei virusurilor zoonotice, agenti ai gripei aviare, ai unor febre hemoragice si ai unor infectii neuroinvazive; un concept inovator privind suprave 92.00
218 1588 CIUREA LIDIA MAGDALENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Fenomene cuantice in structuri de nanoclusteri de Si si Ge in matrice de SiO2 92.00
219 1670 GRIGORESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA FICATUL GRAS NEALCOOLIC, HEPATITA VIRALA C SI LITIAZA BILIARA-COMPONENTE ALE SINDROMULUI METABOLIC. EPIDEMIOLOGIE CLINICA, ASPECTE PATOGENETICE, MIJLOACE NEINVAZIVE DE DIAGNOSTIC 92.00
220 1915 VLAICU AUREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM DE CONTROL SI MONITORIZARE LA DISTANTA A CLADIRILOR INTELIGENTE 92.00
221 1964 CONSTANTINESCU FLORICA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI SISTEM INTEGRAT DE LIMITARE A PAGUBELOR PRODUSE DE BACTERIILE PATOGENE (ERWINIA AMYLOVORA SI BACTERIILE CARE NUCLEAZA GHEATA), PRIN UTILIZAREA DURABILA A TULPINILOR DE MICROORGANISME ANTAGONISTE 92.00
222 2101 PISA IONEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII ECOLOGICE, FEZABILE, DE PRODUCERE SI VALORIFICARE ENERGETICA A UNOR AMESTECURI COMPLEXE DE COMBUSTIBILI DIN RESURSE REGENERABILE 92.00
223 2354 STEFANESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA Managementul Termic si al Apei pentru sisteme de pile de combustie de tip PEM 92.00
224 2437 MANEA LILIANA ROZEMARIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME COMPUTERIZATE DE FILTRARE SI SEPARARE ACTIVATE CU ULTRASUNETE SI CONTROLATE CU BIOSENZORI PENTRU PROCESE TEXTILE 92.00
225 2816 RATI IOAN VIOREL UNIVERSITATEA DIN BACAU VALORIFICAREA BIOTEHNOLOGICA A POTENTIALULUI PRODUCTIV LA HYPPOPHAE RHAMNOIDES SSP. CARPATHICA PRIN CARACTERIZAREA COMPLEXA A SOIURILOR, SURSA DE RECOLTE ECOLOGICE PENTRU O AGRICULTURA DURABILA 92.00
226 2930 BLAJ STEFAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI Metoda inovativa de investigatie noninvaziva a alterarilor morfofunctionale în patologia articulara pe baza spectrelor vibroacustice si termice 92.00
227 2970 MACHEDON CORNELIU FLORIN UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI SISTEM NATIONAL UNITAR DE GESTIUNE A INFORMATIILOR PUBLICE, TEHNICE SI STIINTIFICE IN URBANISM, ARHITECTURA SI CONSTRUCTII 92.00
228 2998 ANTON GABRIELA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI Markeri de diagnostic si criterii de management in infectia de col uterin cu virusuri papiloma umane 92.00
229 3072 LUCAN MIHAI Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Tratamentul tumorilor renale prin criochirurgie laparoscopica, individualizat prin simulare pe model tridimensional reconstituit 92.00
230 3136 TRUFASU AURELIAN OVIDIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Tehnologie integrata de procesare si caracterizare a suprafetelor cu topografie nanometrica 92.00
231 3943 AMBARUS SILVICA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BACAU MANAGEMENTUL BIODIVERSITATII SI CONSERVARII GENETICE A SPECIILOR LEGUMICOLE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII AGRICULTURII BIOLOGICE SI SUSTENABILE IN VEDEREA INTEGRARII CERCETARII ROMANESTI IN PROGRAMELE UE 92.00
232 4003 GUIMAN GHEORGHE AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE Platforma pentru evaluarea calitatii produselor software 92.00
233 4044 VADUVA GHEORGHE UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI  CAROL I SECURITATEA SISTEMELOR SI ACTIUNILOR MILITARE SI CIVIL-MILITARE IN GESTIONAREA CRIZELOR SI CONFLICTELOR ARMATE 92.00
234 4414 BOGATU CORNELIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND SUCURSALA ICOIND DIN TIMISOARA TEHNOLOGII COMBINATE INOVATIVE PENTRU PROTECTIA SI REMEDIEREA IN-SITU A SOLURILOR POLUATE CU METALE IN SCOPUL REDUCERII BIODISPONIBILITATII ACESTORA 92.00
235 4942 BALTAG OCTAVIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI METODE SI TEHNICI MAGNETOMETRICE PENTRU INVESTIGAREA ACTIVITATII CARDIACE 92.00
236 5090 AVRAMESCU VALERIU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Fabricatia virtuala inteligenta a proceselor cu grad ridicat de risc din industria constructoare de masini in vederea reducerii vulnerabilitatii si combaterea consecintelor accidentelor industriale 92.00
237 5120 DRAGOMIR CAIUS TRAIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND METODOLOGIA ULTRAPERFORMANTA IN DIAGNOSTICUL ENDOSCOPIC AL LEZIUNILOR PREMALIGNE SI MALIGNE ALE TUBULUI DIGESTIV 92.00
238 5229 IONESCU MIHNEA SPITALUL CLINIC FUNDENI TEHNICI DE INGINERIE TISULARA CU APLICATII IN TRATAMENTUL FISTULELOR INTESTINALE 92.00
239 6453 LUNGEANU DIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA Sistem informatic integrat de evaluare complexa a factorilor asociati predictiei riscului si calitatii in obstetrica 92.00
240 7295 POPESCU LIVIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Disparitati in utilizarea serviciilor de sanatate in regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Pattern-uri si cauze socio-economice 92.00
241 8139 VERBONCU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI Generarea sinergiilor pozitive in intreprinderile industriale in armonizarea binomului cultura organizationala- strategia firmei, in vederea obinterii unui trend evolutiv spre competitivitate si excel 92.00
242 8640 DERMENGIU DAN INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI DIN BUCURESTI MARKERI MOLECULARI AI INFLAMATIEI TISULARE IN GENEZA SI PROGRESIA BOLII ISCHEMICE CORONARIENE 92.00
243 460 BADEA ALEXANDRU AGENTIA SPATIALA ROMANA DIN BUCURESTI Capacitate, aplicatii specifice si infrastructura pentru GNSS ? GALILEO 91.67
244 502 VASILIU DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI PLATFORMA ADAPTIVA WEB PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT IN DOMENIUL APEI 91.67
245 515 TRIF MIHAELA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI Nanostructuri pentru eliberarea controlata de principii active cu potential terapeutic 91.67
246 849 COLESCA SOFIA ELENA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI CERCETARI ASUPRA DEZVOLTARII ORASELOR COMPETITIVE SI INTELIGENTE IN SOCIETATILE BAZATE PE CUNOASTERE 91.67
247 1610 STANCIU DRAGOS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Studii terapeutice ortodontice poliagregate pentru rezolvarea aspectelor esentiale ale tulburarilor din domeniul maxilo-facial 91.67
248 1626 COPACIU ELENA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Cercetari privind dezvoltarea retelei integrate nationale de centre de terapia  durerii acute pentru optimizarea analgeziei postoperatorii autoadministrate de pacient prin aplicarea de protocoale 91.67
249 1841 NICOLAESCU STEFAN-VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETARI PENTRU COMUNICATII INSCC DIN BUCURESTI Platforma integrata de comunicatii cu acces flexibil, de banda larga 91.67
250 2001 FEURDEAN LUCIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Dezvoltarea tehnicii trasorilor izotopici naturali in studiul impactului modificarilor factorilor exogeni si endogeni asupra lumii vegetale. Abordare determinista si holista. 91.67
251 2022 BADEA ADRIAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari pentru stabilirea celor mai bune practici pentru promovarea eficientei energetice si surselor regenerabile de energie in comunitatile locale si la intreprinderile mici si mijlocii 91.67
252 2065 FARBAS NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA Concept de examinare nedistructiva automata a tevilor din placi tubulare prin metoda curentilor turbionari cu un senzor din materiale nanostructurate 91.67
253 2323 CRACIUN IOAN-MIRCEA ICPE SA DIN BISTRITA CERCETARI PRIVIND EFICIENTA UTILIZARII DIFERITELOR TIPURI DE BIOFILTRE IN CONSTRUCTIA STATIILOR COMPACTE PENTRU EPURAREA AVANSATA A APELOR 91.67
254 2495 SISU EUGEN NICOLAE VINTILA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA DETERMINAREA EXPRESIEI GLICOSFINGOLIPIDELOR COMPLEXE IN SISTEMUL NERVOS CENTRAL PRIN DISPOZITIVE DE MICROCHIPURI INTEGRATE POLIFUNCTIONALE CUPLATE CU SPECTROMETRIE DE MASA 91.67
255 2503 CATANICIU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE INCSMPS DIN BUCURESTI PRODUCTIVITATE, SALARII, OCUPARE SI CONEXIUNEA DINTRE ELE DIN PERSPECTIVA INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA 91.67
256 2617 DRAGULINESCU MARIUS CLEMENT SC ELECTROMAGNETICA SA Comunicatii securizate compatibile SCIP pe retele EUROCOM 91.67
257 3036 VOICU VICTOR CENTRUL DE CERCETARI STIINTIFICE MEDICO-MILITARE Cercetari pentru realizarea de produse decontaminante performante, tehnologii de obtinere si procedee de aplicare in vederea combaterii efectelor atacurilor teroriste chimice si biologice. 91.67
258 3528 ZORAN MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI TELEDETECTIA OPTICA IN STUDIUL INTEGRAT AL POLUARII DIN STRATUL LIMITA PLANETAR URBAN 91.67
259 6530 DASCALU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI Retea tehnologica destinata integrarii Romaniei in Platforma Europeana de NANOELectronica (ENIAC) 91.67
260 7198 HELEREA ELENA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MATERIALE MAGNETICE CU PERFORMANTE SUPERIOARE UTILIZATE IN CONSTRUCTIA MASINILOR ELECTRICE 91.67
261 7574 IONESCU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI SISTEM AVANSAT DE MONITORIZARE SEISMICA PENTRU ZONE INDUSTRIALE CU RISC RIDICAT. STUDIU DE CAZ AMPLASAMENTUL CNE CERNAVODA 91.67
262 9406 PANAIT MIRCEA LIVIU CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI Controlul transmisiei pe verticala a infectiilor asociate sarcinii prin testarea gravidelor si nou-nascutilor aplicand metode si tehnici moderne de serologie si biologie moleculara in vederea validari 91.67
263 10297 BURA MARIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA PRODUCEREA STURIONILOR IN SISTEM SUPERINTENSIV IN CONDITIILE UNUI MANAGEMENT DURABIL A RESURSELOR ACVATICE 91.67
264 239 LUCHIAN TUDOR UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Investigatii nanoscopice ale interactiunilor existente intre biomembrane, toxine bacteriene si proteine implicate in transferul unor agenti antibacterieni prin biomembrane 91.33
265 286 BOLOGA OCTAVIAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Materiale, tehnologii si echipamente pentru profilari plane si spatiale 91.33
266 806 ARION CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA STRATEGIILOR TERAPEUTICE IN FUNCTIE DE CARACTERISTICILE BIOLOGICE ALE CELULEI MALIGNE IN LEUCEMIILE ACUTE LA COPIL 91.33
267 1439 BIRIS IOVU-ADRIAN INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI Structura si dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura si pentru o gestionare durabila a padurilor 91.33
268 1582 MOCANU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RASPUNSUL RELIEFULUI SUPRAFETEI TERESTRE LA PROCESELE TECTONICE ACTUALE IN ZONA DE COLIZIUNE CONTINENTALA VRANCEA 91.33
269 1810 CISTELECAN MIHAIL VASILE ICPE MASINI ELECTRICE ME SA DIN BUCURESTI Cercetari teoretice si experimentale privind cresterea eficientei conversiei electromecanice 91.33
270 1817 ZDRENGHEA DUMITRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA TRATAMENTULUI BOLILOR CARDIOVACSULARE DEGENERATIVE LA FEMEI IN POSTMENOPAUZA 91.33
271 1835 CRUCERU ILIE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Studiul proceselor de generare cumulativa de particule in interactii la energii inalte 91.33
272 1967 ARDELEAN IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Dinamica moleculara in nanocapsule polimerice. Investigatii prin rezonanta magnetica nucleara 91.33
273 2082 DIACONESCU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI Modele seimotectonice ale litosferei zonelor seismogene Vrancea, Dobrogea si Platforma Moesica  pentru estimarea comportarii dinamice a structurii geologice locale in caz de seism major 91.33
274 2092 DUMITRU ELISABETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Procese ale degradarii solului in agricultura intensiva si extensiva: risc, vulnerabilitate, evaluare, masuri de prevenire si ameliorare-studii caz in zone specifice 91.33
275 2433 DRAGAN SIMONA RUXANDA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA IMPACTUL ALIMENTELOR FUNCTIONALE MULTICOMPONENT IN COMBATEREA OBEZITATII SI ATEROSCLEROZEI 91.33
276 2729 PREJA LIVIU OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANATA AGRICOLA ALBA Cercetari privind dezvoltarea agriculturii durabile si transferul rezultatelor catre producatorii agricoli aplicand aquisul comunitar 91.33
277 2735 HERA DRAGOS UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI MODELAREA PROCESELOR ENERGETICE CARACTERIZATE DE SARCINI VARIABILE, IN CLADIRI SI IN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE 91.33
278 3089 DULMAN VIORICA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI CERCETARI PRIVIND DECOLORAREA UNOR SOLUTII DE COLORANTI PRIN NOI PROCEDEE OXIDATIVE, MICROBIOLOGICE SI DE SORBTIE IN SCOPUL REABILITARII SI RECIRCULARII APELOR UZATE DIN INDUSTRIA TEXTILA 91.33
279 3845 MICLAUS VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Sistem complex de decelare a unor subststante medicamentoase hormonale si xenoextrogene, la nanoscal, in sursele de apa 91.33
280 3909 NITA SULTANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI Controlul calitatii prin metode performante corelate cu cerintele UE, al unor produse obtinute prin biotehnologii extractive din biomasa vegetala, utilizate pentru imbunatatirea activitatii cerebrale 91.33
281 3948 MICLEA MIRCEA ASOCIATIA DE STIINTE COGNITIVE DIN ROMANIA EXPLOATAREA PROCESELOR COGNITIVE RELEVANTE IN DESIGNUL SI EVALUAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE 91.33
282 3973 VLASE SORIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ANALIZA VIRTUALA NELINEARA SI EXPERIMENTALA SI CONTROLUL OPTIMAL AL SISTEMELOR  MECANICE  MULTICORP  CU  ELEMENTE  ELASTICE, CU  APLICATIE IN CONSTRUCTIA  DE  MASINI  SI  ROBOTICA 91.33
283 4293 ALEXANDRESCU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Sisteme pneumatice avansate de actionare precisa in robotica si in alte aplicatii industriale bazate pe dezvoltarea de noi tipuri de servo-distribuitoare proportionale in conceptie mecatronica 91.33
284 5618 CANTOR MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CERCETARI PRIVIND AMENAJAREA SI MODERNIZAREA SPATIILOR VERZI DIN ROMANIA CU IMPACT FAVORABIL ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR SI UMAN 91.33
285 6274 MIHAI OVIDIU SORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI METODE SI TEHNICI MODERNE DE MONITORIZARE SI MODELARE A FENOMENELOR DE INSTABILITATE AFERENTE DIGURILOR SI BARAJELOR DEPOZITELOR DE DESEURI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA ÎN VEDEREA EVIT 91.33
286 7083 VOICU PETRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Cercetari privind ameliorarea proprietatilor solurilor prin utilizarea polimerilor, in campuri experimentale 91.33
287 9396 VLADOIU RODICA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA Studiul comparativ al calitatii straturilor nanostructurate de carbon depuse prin metodele: arc termoionic in vid (TVA) arc catodic si pulverizare magnetron 91.33
288 312 DAVID VALERIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI ECRANE PENTRU CONSTRUCTII SPECIALE BAZATE PE STRUCTURI CHIRAL-FAGURE 91.00
289 345 ENCULESCU MARIA-MONICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Medii active laser pentru domeniul IR 91.00
290 398 CONSTANTIN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGIE INTEGRATA DE OBTINERE A UNOR  SURSE ENERGO-TEHNOLOGICE NECONVENTIONALE   UTILIZATE  CA MATERII PRIME LA ELABORAREA OTELULUI 91.00
291 444 FICA SORIN ALEXANDRU INSTITUTUL NATINAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP DIN PLOIESTI Managementul durabil al resurselor naturale de apa curata exploatate prin foraje hidrogeologice pentru comunitatile rurale si suburbane 91.00
292 450 TEODOR EUGENIA DUMITRA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI NOI MATERIALE NANOSTRUCTURATE BIOCOMPATIBILE CU PROPRIETATI DIRIJATE SI APLICATII BIOMEDICALE 91.00
293 495 VELEA SANDA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI BIOCOMBUSTIBILI SI ULEIURI HORTICOLE PRIN FOTOSINTEZA CIANOBACTERIANA CONTROLATA 91.00
294 831 IONESCU ANA DESPINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI Cercetari biotehnologice privind monitorizarea proprietatilor unor izvoare de ape potential minerale nevalorificate, in vederea valorificarii lor economice 91.00
295 852 GHEORGHIU EUGEN CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA DIN BUCURESTI Controlul interactiei celulelor umane si bacteriene cu suprafetele NANOstructurate: strategii pentru realizarea de biosuprafete INTeligente 91.00
296 915 CORABIERU ANISOARA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJ METALURGIC SI PRESE PRESUM PROIECT SA DIN IASI TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A COMPONENTELOR AUTO USOARE (LAGARE, CUZINETI, AX, BUCSE ETC.) DIN SEMIFABRICATE BIMETALICE OBTINUTE DIN FAZA LICHIDA 91.00
297 933 ASANDEI ION INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJ METALURGIC SI PRESE PRESUM PROIECT SA DIN IASI CONCEPTE SI TEHNOLOGII AVANSATE, ECOLOGICE, CONFORME CU REGLEMENTARILE EUROPENE, PRIVIND REGENERAREA SI RECICLAREA ON-SITE A FLUIDELOR UZATE DIN INSTALATIILE HIDRAULICE UTILIZÂND U 91.00
298 974 CARPUS EFTALEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI Smart textile ? platforma convergenta pentru identificarea si procesarea informatiei personalizate mobile 91.00
299 1121 PITICESCU RADU-ROBERT INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI Retea de cercetare si servicii pentru sinteza nanostructurilor cu aplicatii in produse avansate din industria textila, acoperiri protectoare  si protectia mediului 91.00
300 1218 HASEGAN DUMITRU INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE ISS DIN BUCURESTI Fascicole radioactive relativiste cu aplicatii in astrofizica. 91.00
301 1321 BRAGADIREANU ALEXANDRU MARIO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI CERCETARI AVANSATE DE FIZICA ATOMILOR EXOTICI 91.00
302 1358 DEAK GYORGY INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI TRANSFORMAREA SALINELOR VECHI ISTORICE IN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A RESURSELOR NATURALE DE SARE GEMA CA OBIECTIVE ECO-TURISTICE SI CENTRE DE RELAXARE 91.00
303 1375 TANASEANU CRISTINA MIHAELA Spitalul Clinic de Urgenta - Sf. Pantelimon Mecanisme Patogenice in ateroscleroza accelerata la pacientii cu Lupus Eritematos Sitemic si Sindrom Antifosfolipidic Secundar. Potentiale aplicatii terapeutice 91.00
304 1651 IONAC MIHAI EDMOND UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA DECOMPRESIA NERVOASA PERIFERICA MINIM-INVAZIVA:O SOLUTIE MODERNA IN TERAPIA SINDROMULUI NEUROPATIC LA PACIENTUL CU DIABET ZAHARAT 91.00
305 1713 MOLDOVAN PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Noi materiale compozite pentru aplicatii tribologice 91.00
306 1834 MATEI-RADOI FLORENTINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Dezvoltarea unui sistem de prevenire a contaminarii cu fungi toxinogeni a produselor agro -alimentare prin intermediul microbiologiei previzionale si a tehnicilor de biologie moleculara 91.00
307 1857 AXENTE DAMIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 15N la concentratie de 99% at. 15N necesar obtinerii combustibilului nuclear de tip nitrura 91.00
308 1942 GROZA IOAN STEFAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Steroizii animali si implicatiile lor asupra tumorilor genitale la om 91.00
309 1985 POPESCU MIHAI OCTAVIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SOLUTII PERFORMANTE PENTRU REALIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE PROTECTIEI CATODICE A STRUCTURILOR METALICE DIN ZONE IZOLATE UTILIZAND SURSE REGENERABILE 91.00
310 2188 DELIU CONSTANTIN INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA STUDIUL BIOLOGIC, BIOCHIMIC, COROLOGIC SI BIOPRODUCTIV AL UNOR SPECII SPONTANE DIN GENUL EPILOBIUM (FAM. ONAGRACEAE) DIN TRANSILVANIA, ÎN SCOPUL OBTINERII UNOR EXTRACTE FARMACEUTICE UTILIZAB 91.00
311 2341 OPREA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA ULEIURILOR VEGETALE CA SURSA REGENERABILA DE ENERGIE IN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI DE COMBUSTIBILI FOSILI IN ENERGETICA 91.00
312 2837 GRIGORESCU SORIN DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNICI DECIZIONALE INTELIGENTE PENTRU GESTIONAREA FLUXULUI DE PUTERE IN RETELELE DE TRANSPORT 91.00
313 2915 FILIP PETRU IVAN INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI Transesterificarea trigliceridelor in cataliza heterogena asistata de energii neconventionale: ultrasunete si microunde 91.00
314 3065 ANGHEL RODICA INSTITUTUL ONCOLOGIC ALEXANDRU TRESTIOREANU DIN BUCURESTI Terapia tintita cu doze mari în cancerele pulmonare, ovariene, pancreatice si colorectale cu anticorpi monoclonali radioactivi marcati cu Lu si suport de celule stem 91.00
315 3640 JIGA GHEORGHE-GABRIEL INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII CERCETARI PRIVIND REALIZAREA DIN MATERIALE COMPOZITE A ELEMENTELOR MODULARE IN SCOPUL CRESTERII REZISTENTEI LA SOCURI A STRUCTURILOR DE PROTECTIE MECANICA DESTINATE PARAPETILOR PENTRU DRUMURI 91.00
316 3785 PASCU MIHAIL-LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI ACTIVAREA EFECTULUI CITOTOXIC AL UNOR CITOSTATICE PRIN IRADIERE 91.00
317 3841 PASCU CONSTANTIN INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI Metode si procedee tehnologice pentru realizarea panourilor fonoabsorbante si fonoizolante destinate diminuarii poluarii fonice produsa de mijloacele de transport catre zonele intens populate 91.00
318 3858 GOLUMBEANU VIRGIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RETEA STIINTIFICA SI PLATFORMA TEHNOLOGICA ECOLOGICA PENTRU PACKAGINGUL ELECTRONIC 91.00
319 4049 IACOB ANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET DIN CRAIOVA SISTEM DE ANALIZA SI CALCUL A SEMNALELOR DIN RETELE ELECTRICE POLUATE SI COMANDA  A FILTRELOR ACTIVE  PENTRU COMPENSAREA ARMONICILOR 91.00
320 4269 VELTER-STEFANESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Studiul prin metode neconventionale (absorbtie de microunde si micro-tomografie) a sistemului supraconductor YBa2Cu3O7-x: BaZrO3 iradiat cu electroni de energie inalta 91.00
321 4286 STEFANESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA SISTEM INTEGRAT DE CONVERSIE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE 91.00
322 4409 PIRVULESCU ROMAN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE CONSTRUCTII NAVALE ICEPRONAV SA DIN GALATI Modele Si Metode Numerice Avansate In Ingineria Navelor De Transport Gaze Lichefiate 91.00
323 4972 CRACIUN CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Analiza cantitativa si calitativa a substratului mineralogic activ  al solului: implicatiile argilei in managemenul agro-ambiental durabil 91.00
324 5273 BUCUR ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Studii pentru implementarea de tehnici de asistare computerizata in osteotomia maxilo-mandibulara pentru cresterea securitatii pacientilor si prevenirea esecului chirurgical 91.00
325 5597 MIHAILESCU DAN FLORIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Mecanismele moleculare ale depresiei:studii de electrofiziologie si modelare moleculara cu implicatii clinice 91.00
326 5714 GUTT SONIA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA CERCETARI  AVANSATE PRIVIND FOLOSIREA  CEREALELOR  SI DESEURILOR  CEREALIERE PENTRU OBTINEREA  BIO- ETANOLULUI SI AL  BIO- METANOLULUI FOLOSITI  CA RESURSE ENERGETICE ALTERNAT 91.00
327 6022 CAZACU MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Materiale siliconice nanostructurate multifunctionale 91.00
328 6851 PINTILIE LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI FENOMENE COMPLEXE SI EFECTE DE DIMENSIUNE IN STRATURI SUBTIRI NANOSTRUCTURATE CU PROPRIETATI FEROELECTRICE SI FEROICE 91.00
329 6948 IOANID EMIL GHIOCEL INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI Tehnologie multifunctionala integrata pentru conservarea patrimoniului cultural national 91.00
330 7230 MACARIE CEZAR-EUGEN INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE C.C. ILIESCU DIN BUCURESTI Profilul mutatiilor si expresiei genei MEF2A la pacientii cu boala ischemica coronariana 91.00
331 7767 HUBCA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME  INTEGRATE DE TEHNOLOGII CHIMICE, COMANDA, CONTROL SI MANAGEMENT AL PRODUCTIEI, BAZATE PE SISTEME CU SIGURANTA MARITA SI EMERGENCY SHUT DOWN, REZULTATE DIN ANALIZE HAZOP 91.00
332 7975 IONCEA ANGHEL METAV SA DIN BUCURESTI Materiale noi biocompatibile pentru implantologie ortopedica 91.00
333 9558 SAJIN MARIA SPITALUL DE URGENTA UNIVERSITAR BUCURESTI Dezvoltarea de tehnici inovative in chirurgia abdominala bazate pe utilizarea unor structuri biointegrabile si dezvoltarea de noi metode de evaluare a biodegradabilitatii acestora 91.00
334 10093 MUNTEANU RADU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Sisteme bazate pe viziune pentru monitorizare si control inteligent 91.00
335 10205 BRAILOIU MIRCEA INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII DE FABRICATIE PENTRU PRODUSELE LUNGI DIN OTELURI MICROALIATE, CU REZISTENTA SI TENACITATE RIDICATE, DESTINATE INDUSTRIEI DE AUTOVEHICULE    ACRONIMUL EUROMAT 91.00
336 754 ALEXANDRESCU CORNELIU MIHAIL Centrul de Cercetare, Proiectare, Service si Consulting în Domeniul Telecomenzi si Electronica  în Transporturi Managementul Resurselor in Transportul Public 90.67
337 941 CRUCERU ILIE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Cercetari asupra detectiei neutrinilor emisi de surse naturale(soare) si artificiale(reactori nucleari). 90.67
338 1158 GANEA CONSTANTA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI EFECTELE CELULARE SI SUBCELULARE ALE UNOR ANTIOXIDANTI NATURALI IN CONDITII NORMALE SI DE STRESS 90.67
339 1173 VELEA TEODOR INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI CONCEPT TEHNOLOGIC RADICAL SCHIMBAT IN INDUSTRIA DE RECICLARE A PLUMBULUI PENTRU O PRODUCTIE CURATA, SIGURA SI ECOEFICIENTA 90.67
340 1194 ONOSE GELU SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI INITIEREA UNEI RETELE NATIONALE COMPLEXE, DE CLUSTERIZARE DINAMICA A PACIENTILOR  SECHELARI DUPA TVM, DEDICATA AMELIORARII CALITATII VIETII ACESTORA, CA DEMERS CONTRIBUTIV PENTRU EFICIENTIZAREA SERVIC 90.67
341 1272 GARDU RADITA INSTITUTUL DECERCETARI PENTRU PROTECTII ANTICOROZIVE LACURI SI VOPSELE ICEPALV SA DIN BUCURESTI Nanocompozite hibride avansate pentru aplicatii electrice 90.67
342 1590 OAIE GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI CERCETARI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND HAZARDELE NATURALE. STUDIU DE CAZ: PRODUCEREA FENOMENULUI TSUNAMI IN MAREA NEAGRA 90.67
343 1733 MOHORIANU SERGIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI METODE COMPUTATIONALE DE INALTA  PERFORMANTA IN MODELAREA SI PROIECTAREA MATERIALELOR NANOMAGNETICE 90.67
344 1748 MIHAI OVIDIU SORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI MANAGEMENTUL RISCULUI GEOLOGIC ASOCIAT FENOMENELOR NATURALE SI/SAU ANTROPICE DIN ZONA DE INFLUENTA A FOSTELOR PERIMETRE DE EXPLORARE SI EXPLOATARE URANIFERE, CU AJUTORUL  SISTEMELOR  GEOGRAFICE  INFOR 90.67
345 1753 ZAGRAI IOAN STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA BISTRITA VARIABILITATEA SEROLOGICA SI MOLECULARA A IZOLATELOR VIRUSULUI PLUM POX DIN ROMÂNIA SI DISTRIBUTIA LOR GEOGRAFICA LA NIVELUL PRINCIPALELOR REGIUNI POMICOLE 90.67
346 1994 FEURDEAN VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Cercetari integrate privind evaluarea si modelarea zonelor hiporeice prin dezvoltarea de metode de inalta rezolutie 90.67
347 2060 MINEA RADU DUMITRU MAXIMILIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI APLICAREA TRATAMENTULUI CU FASCICULE DE ELECTRONI ACCELERATI IN VEDEREA DECONTAMINARII MICROBIENE A SUPLIMENTELOR NUTRITIVE DIN CATINA 90.67
348 2177 GRIMBERG RAIMOND INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI SISTEM DE MANAGEMENT PRIN PROCEDEE NEINVAZIVE A CARACTERISTICILOR FIZICOMECANICE,FIABILITATII SI DEGRADARII MAT COMP,TEHNOLOGII EMBEDDED PT MONITORIZARE IN TIMPUL EXPLOATARII;APLICATII LA COMP LIGNOCE 90.67
349 2358 AVRAMESCU ELENA TAINA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MANAGEMENTUL INDIVIDUALIZAT AL  RECUPERARII MOBILITATII  PACIENTILOR CU PATOLOGIE NEUROLOGICA  SI ORTOPEDICA PRIN PRISMA UNOR METODOLOGII DE CERCETARE INTERDISCIPLINARE - 90.67
350 2619 SAND CAMELIA UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Identificarea de noi resurse cu potential competitiv intern si international in contextul dezvoltarii durabile si conservarii biodiversitatii, prin utilizarea genotipurilor valoroase din specia Gentia 90.67
351 2731 VALER ALMASAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Cosmpusi polioxometalati cu activitate catalitica oxidativa pentu aplicatii de varf 90.67
352 2977 DOBREF VASILE ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN DIN CONSTANTA Modelarea si realizarea unei componente de lupta conventionale pentru generarea unui puls electromagnetic destinat blocarii sistemelor C4I 90.67
353 3048 ROTH MARIA INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE ICN DIN PITESTI Retea integrata pentru monitorizarea integritatii structurale a componentelor critice din instalatiile nucleare 90.67
354 3085 VLAD RADU INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI TEHNOLOGII DE REABILITARE A FUNCTIONALITATII ECOSISTEMELOR ARTIFICIALE DE MOLID AFECTATE DE FACTRI BIOTICI PERTURBATORI 90.67
355 3163 MICLEA CORNELIU FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Explorarea starii Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov (FFLO) in supraconductori de tip II limitati Pauli 90.67
356 3361 TITA ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA STEFANESTI Tehnologii alternative de obtinere a materialului de plantare horticol destinat obtinerii productiilor ecologice 90.67
357 3531 STATE IRINA Institutul de Studii si Proiecte pentru Imbunatatiri Funciare PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA FONDULUI NATIONAL DE DATE DIGITALE AL IMBUNATATIRILOR FUNCIARE (FNDDIF). STUDIU DE FUNDAMENTARE SI PROIECT PILOT PENTRU ZONA JUDETULUI IASI 90.67
358 6957 DRAGOMIR NECULAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA Studiul multifunctional al ecosistemului de pajisti semanate in cadrul relatiei sol-planta-animal-mediu 90.67
359 7051 DIPLASU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Dezvoltarea de noi surse de ioni cu plasma pentru procesarea mai eficienta a suprafetelor materialelor metalice si nemetalice 90.67
360 7380 PIRCIOG SPERANTA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE INCSMPS DIN BUCURESTI Modele si mecanisme de reducere a decalajelor regionale in Romania prin dezvoltarea economiei cunoasterii 90.67
361 7650 CIUREA TUDOREL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA Rolul elastografiei ecoendoscopice comparativ cu tehnicile moleculare pentru evaluarea pacientilor cu cancer pancreatic 90.67
362 7681 MARINESCU GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA SI FLORICULTURA VIDRA Tehnologii cu grad redus de poluare pentru combaterea patogenilor, daunatorilor si buruienilor la culturile de tomate, castraveti si fasole in camp 90.67
363 8937 CHETA DAN INSTITUTUL DE NUTRITIE SI BOLI METABOLOGICE N. PAULESCU Eficienta managementului intensiv nutritional, farmacologic si comportamental al obezitatii ? corelarea factorilor genetici, biomorfologici si psihologici 90.67
364 351 CORNEA CALINA PETRUTA Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie Bucuresti (Biotehnol) BIOTEHNOLOGII AVANSATE DE OBTINERE A UNOR BIOPREPARATE IN SCOPUL COMBATERII UNOR BOLI ALE PLANTELOR DE INTERES HORTICOL SI ASIGURARII DE PRODUSE DE CALITATE, IN CONFORMITATE CU CERINTELE UE 90.33
365 373 FETECAU CATALIN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MODEL BIOMECANIC PENTRU EXECUTIA, INCERCAREA SI OPTIMIZAREA PROTEZEI DE SOLD 90.33
366 485 CALTUN OVIDIU FLORIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI MATERIALE MAGNETICE SPINELICE CU COEFICIENT DE MAGNETOSTRICTIUNE RIDICAT 90.33
367 522 LACRARU MARIAN INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL ITC SA DIN BUCURESTI Sistem Informatic pentru administrarea on-line a traficului urban, suport pentru mobilitatea persoanelor in conditii de confort si siguranta, componenta a dezvoltarii durabile in context european 90.33
368 615 REZLESCU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI NOI MATERIALE SEMICONDUCTOARE NANOSTRUTURATE CU POSIBILE APLICATII ÎN REALIZAREA DE SENZORI SOLIZI DE GAZE SI VAPORI PENTRU PROTECTIA  MEDIULUI 90.33
369 635 BENEDEK IMRE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES Translarea cercetarilor genomice de reconstructie intracardiaca si tridimensionala în diagnosticul si tratamentul unor boli cardiace congenitale sau dobandite la adultul tânar 90.33
370 672 ANDREESCU ECATERINA S.C. CEPROCIM S.A. Integrarea cunostiintelor si metodelor de procesare avansate în lucrari de consolidare, lucrari geotehnice si de ingineria mediului prin tehnica injectarii cu fluide pe baza de sisteme cimentoide 90.33
371 727 SERBAN FLORIN AGENTIA SPATIALA ROMANA DIN BUCURESTI Dezvoltarea unui pachet de programe pentru cercetari avansate in simularea numerica a curgerilor in aerodinamica 90.33
372 770 SILIVESTRU VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Cresterea eficientei energetice a compresoarelor centrifugale prin integrarea a noi tehnologii si materiale din domeniul acoperirilor de suprafata in scopul micsorarii jocurilor rotor ? stator 90.33
373 909 MOLDOVAN IREN-ADELINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI SISTEM COMPLEX MULTIDISCIPLINAR DE CERCETARE A FENOMENELOR PRECURSOARE ASOCIATE PRODUCERII CUTREMURELOR VRANCENE INTERMEDIARE PUTERNICE, IN CONFORMITATE CU ULTIMELE ABORDARI PE PLAN INTERNATIONAL 90.33
374 925 PROCA VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET DIN CRAIOVA Tehnologie si instalatie ecologica de detensionare a ansamblelor din otel turnat, forjar si sudat 90.33
375 989 LACRARU MARIAN INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL ITC SA DIN BUCURESTI SISTEM DE IMAGISTICA MEDICALA AVANSATA PENTRU DIAGNOZA, GHIDARE SI INTERVENTIE PRE- SI INTRA-OPERATORIE: MODELARE, SIMULARE SI ANALIZA IN ENDOSCOPIA VIRTUALA 90.33
376 1094 JITARU MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Contributii privind obtinerea, caracterizarea si utilizarea unor materiale nanostructurate, la degradarea electrochimica directa sau/si fotoasistata a unor poluanti 90.33
377 1735 ROMANOSCHI CONSTANTIN ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND RASPUNSUL SI REZILIENTA POPULATIEI DIN ROMANIA LA SITUATIILE DE RISC ASOCIATE TERORISMULUI SI CRIMEI 90.33
378 1772 CIOROIANU GABRIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG DIN BUCURESTI MATERIALE NOI DE PROTECTIE ANTICOROZIVA INALT PERFORMANTE CU APLICATII INTERSECTORIALE UTILIZATE IN  MEDII CU SOLICITARI SEVERE COMPLEXE 90.33
379 2246 COSIER VIORICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA CRESTEREA REZISTENTEI LA SCRAPIE IN POPULATIILE DE OVINE DIN ROMANIA PRIN SELECTIA ASISTATA LA NIVEL MOLECULAR PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A CRESTERII SI EXPLOATARII OVINELOR, ASIGURAREA SECURITATII A 90.33
380 2288 GALEA DAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI PLATFORMA GIS INTEGRATA PENTRU ANALIZA, PROIECTAREA, SIMULAREA SI OPTIMIZAREA FUNCTIONARII RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE 90.33
381 2872 COMES CRISTIAN ANDREI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI STUDII PRIVIND REALIZAREA DE ECHIPAMENTE DENTARE MODULARE BAZATE PE SISTEME MECATRONICE: SOLUTII ERGONOMICE PENTRU DUBLA PREVENTIE A AFECTIUNILOR 90.33
382 2958 ROTINBERG PINCU INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI Obtinerea unor tulpini submerse de Claviceps purpurea cu preferentiala si înalta capacitate glucanosintetica si stabilirea domeniilor de valorificare biomedicala a unor preparate glucanice autohtone 90.33
383 3155 BRATUCU EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Caracteristicile bio-evolutive si moleculare ale metastazelor hepatice consecutive cancerelor recto-colice 90.33
384 3770 POPA MONICA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE SI AVERTIZARE PRECOCE ASUPRA RASPANDIRII PANDEMICE A VIRUSURILOR 90.33
385 3837 TEMOCICO GEORGETA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Prelungirea duratei de pastrare a fructelor excesiv de perisabile si foarte perisabile prin managementul factorilor de risc cu actiune pre- si post-recolta 90.33
386 4966 CINCU CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE PERFORMANTE PE BAZA DE POLIMERI MODIFICATI CHIMIC SI / SAU NANOSTRUCTURATI PENTRU INDUSTRIE SI APLICATII MEDICAL 90.33
387 5524 NICOLAIE SERGIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA Sisteme hidroenergetice de conversie-stocare-distributie a energiilor regenerabil, destinate deservirii transportului fluvial ecologic din acvatoriile protejate 90.33
388 5626 DICULESCU MIHAI MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Evaluarea fenotipica si genotipica a pacientilor cu boli inflamatorii intestinale cronice din România si generarea unui registru biregional computerizat de urmarire prospectiva 90.33
389 5770 STANCIU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Biofunctionalizarea suprafetei implanturilor pentru osteosinteza 90.33
390 5776 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI Dispozitive si accesorii chirulgicale multifunctionale inteligente 90.33
391 5946 MICLEA CORNEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Procese si fenomene fizica in strate subtiri feroelectrice cu dopare multipla obtinute prin pulverizare in radiofrecventa 90.33
392 5958 HEITZ MINERVA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA IERNUT Ameliorarea si asigurarea semintei de baza, crearea de noi soiuri precum si metode ecotehnice de protectie integrata la specii legumicole din podisul Transilvaniei 90.33
393 6832 DUDEA SORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL CALITATIV SI CANTITATIV AL ELASTOGRAFIEI ULTRASONORE SI ANGIOULTRASONOGRAFIEI TRIDIMENSIONALE NATIVE IN DEPISTAREA, DIAGNOSTICUL SI MONITORIZAREA PRIN TEHNICI NEINVAZIVE A CANCERULUI MAMAR 90.33
394 10249 GEANTA VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND OBTINEREA  PRODUSELOR TUBULARE DIN OTELURI DE  CALITATE  SUPERIOARA  IN  VEDEREA  REDUCERII  COSTURILOR  SI  ECOLOGIZARII  PRODUCTIEI - TUBOTEL 90.33
395 10311 ZAMFIRESCU STELA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELORPALAS CONSTANTA UTILIZAREA IMUNOMODULARII CA METODA BIOTEHNOLOGICA PENTRU REDUCEREA TESUTULUI ADIPOS IN CARCASELE DE OVINE 90.33
396 10327 SMEUREANU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI TEHNOLOGIIE INFORMATICA COMPLEXA PE BAZA DE CERCETARI MULTI-DISCIPLINARE PENTRU MONITORIZAREA INFRACTIONALITATII SI A ACTIVITATILOR DE COMBATERE A ACESTEIA LA NIVEL NATIONAL CONFORM CERINTELOR UE 90.33
397 213 COLDA IOLANDA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI ASIGURAREA CONFORTULUI SI A EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIRI PRIN UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE (CEER) 90.00
398 292 TEMNEANU MARINEL-COSTEL UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEM INTEGRAT DE INSPECTIE VIDEO-INTELIGENTA A MATERIALELOR TEXTILE DEZVOLTAT PRIN METODE VIRTUALE DE PROCESARE A IMAGINII 90.00
399 363 VASILE NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI Crearea unui mecanism suport de determinare a indicatorilor stiintifici pt. evaluarea si atestarea institutiilor romanesti de CDI, nu cele academice si universitare, in perspectiva aderarii la ERA 90.00
400 531 DUMITRESCU CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CIMENT CEPROCIM SA DIN BUCURESTI Retea stiintifica integrata pentru dezvoltare de materiale multifunctionale pentru constructii,bazate pe cunoastere. 90.00
401 549 BADEA ADRIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Valorificarea energetica a biomasei in contextul dezvoltarii durabile a resurselor regenerabile de energie 90.00
402 589 NEAMTU JENICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA MATERIALE NANOCOMPOZITE MAGNETICE PENTRU DIAGNOSTICUL TUMORILOR MALIGNE CU METODA DE REZONANTA MAGNETICA 90.00
403 789 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI Tehnologii noi, performante, de tratare chimica si separare centrifugala in componente, integrate in vederea prevenirii infestarii solului si a apei cu deseuri din industria petroliera 90.00
404 795 CORIU DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI INTERACTIUNEA MICROMEDIULUI MEDULAR CU CELULA MALIGNA DIN MIELOMUL MULTIPLU, RELATIA DINTRE  PRODUCTIA CELULARA   SI BOLILE PRIN TULBURARE DE CONFORMATIE A PROTEINEI MONOCLONALE 90.00
405 902 ILIE GABRIELA S.C. CEPROCIM S.A. Evaluarea riscului radiologic asupra sanatatii populatiei prin folosirea la constructia de locuinte a structurilor de intarire pe baza de noi sisteme compozite liante. 90.00
406 920 STOICAN OVIDIU SORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Cercetari privind transferul de energie plasma-camp electromagnetic de radiofrecventa in descarcari electrice in gaze 90.00
407 954 CIMPEAN ANISOARA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Studii la nivel celular si molecular privind activitatile biologice ale curcuminei in vederea evaluarii potentialului terapeutic 90.00
408 1068 CIOCA DANIEL PETRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA Strategii novatoare de modulare a raspunsului imun la persoanele de varsta a treia: Impactul telomerazei si al apoptozei asupra procesului de imunosenescenta a limfocitului T 90.00
409 1107 IORGA GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI SOLUTII DE PROCESARE SI UTILIZARE A DESEURILOR FEROASE ULTRAFINE DIN INDUSTRIA OTELULUI PRIN DEZVOLTAREA DE NANO SI MICROPROCESE DE CONTACT, URMARIND INCADRAREA IN CRITERIILE DE DEZVOLTARE DURABILA 90.00
410 1124 DEAK STEFANIA-ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI Implementarea politicii de mediu european in valorificarea eficienta a resurselor naturale de sare gema 90.00
411 1126 ONU ADRIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI Tehnologii celulare pentru producerea de vaccinuri 90.00
412 1127 ROMAN GABRIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI PROCEDEU DE OBTINERE A UNOR PRINCIPII BIOACTIVE DIN PLANTE INDIGENE, IN FORMA PURIFICATA SI CONCENTRATA 90.00
413 1183 CIORTEA CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Noi abordari in studii biomedicale si de mediu folosind metode atomice si nucleare. 90.00
414 1211 BOTU MIHAI STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VALCEA Conservarea ex situ a resurselor originale la Prunus, Juglans, Corylus si Castaneea pe baza evaluarii genetice si agrobiologice 90.00
415 1361 CIUREA LIDIA MAGDALENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Materiale semiconductoare micro- si nanostructurate pentru senzori de gaze si temperatura 90.00
416 1487 LUNGU DAN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CLADIRILOR DIN PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL 90.00
417 1559 DEHELEAN DORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA TEHNOLOGII INOVATIVE SI ECOLOGICE DE ROCESARE A MATERIALELOR AVANSATE, PRIN FRECARE CU ELEMENT ACTIV ROTITOR 90.00
418 1595 MENCINICOPSCHI GHEORGHE COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII S.A. DIN BUCURESTI CERCETARI AVANSATE PRIVIND OBTINEREA DE COMPUSI BIOPROTECTIVI CU INSUSIRI REVIGORANTE IN SITUATIILE DE CRIZA,PROCESATI DIN RESURSE AUTOHTONE 90.00
419 1612 LOVASZ ERWIN-CHRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Dezvoltarea si implementarea unor sisteme performante de investigare si recuperare a deformatiilor de coloana vertebrala la populatia de varsta scolara si categorii profesionale cu activitati sedentar 90.00
420 1884 MIU LUCRETIA INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE CERPI DIN BUCURESTI CERCETARI MULTIDISCIPLINARE PENTRU STABILIREA MECANISMELOR DE DETERIORARE A DOCUMENTELOR ISTORICE SI CULTURALE DIN PERGAMENT 90.00
421 1907 DREVE SIMINA VIRGINIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA BIOCOMPOZITE CU PORFIRINE CU APLICABILITATE IN TERAPIA FOTODINAMICA A TUMORILOR MALIGNE CUTANATE 90.00
422 2026 NICOLESCU GABRIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO DIN BUCURESTI Investigarea trans-disciplinara sanatate-mediu a re-emergentei circulatiei virusului West Nile in conditiile schimbarilor de mediu din Romania si elaborarea strategiilor de avertizare timpurie, suprav 90.00
423 2119 BARBILIAN ADRIAN CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINA COMPARATA CCMC DIN BUCURESTI Studii terapeutice si interventii inovative prin osteosinteze transosoase diafizo-epifizare si artrodiatis pentru alungiri de membre prin distractoare automate controlate, externe si interne 90.00
424 2137 ARDELEANU LUMINITA ANGELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI STUDIUL PROPRIETATILOR DE ATENUARE A UNDELOR SEISMICE IN LITOSFERA PENTRU ESTIMAREA HAZARDULUI SEISMIC PE TERITORIUL ROMANIEI 90.00
425 2140 IOANE DUMITRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Cercetari hidrogeofizice pentru monitorizarea spatio-temporala a zonelor de contaminare cu hidrocarburi si ape reziduale din arealul rafinariilor Astra, Petrotel, Petrobrazi si Vega 90.00
426 2157 PAUNESCU LUCIAN INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI REDUCEREA CONCENTRATIEI GAZELOR CU EFECT DE SERA PRIN INLOCUIREA PARTIALA A HIDROCARBURILOR, CU HIDROGEN, IN INSTALATII INDUSTRIALE DE COMBUSTIE 90.00
427 2239 NICA SARAH ADRIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI DETECTIA SI MONITORIZAREA DEFICIENTELOR SOMATICE SI PSIHO-COMPORTAMENTALE LA COPIL SI ADOLESCENT (varsta intre 10 - 18 ani). STUDIU PILOT 90.00
428 2376 ADAM DANIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND TRATAMENTUL MINIM INVAZIV AL FRACTURILOR CORPILOR VERTEBRALI OSTEOPOROTICI PRIN KYFOPLASTIE 90.00
429 2400 DERMENGIU DAN INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI DIN BUCURESTI Studiul dinamicii parametrilor antropogenetici prin raportare la elemente bioarheologice descoperite în bazinul Muresului mijlociu 90.00
430 2794 SPINU MARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Obtinerea unor extracte vegetale integrale si fractionate cu biodisponobilitate ridicata si potential de adjuvantare pentru specii de interes economic 90.00
431 2891 CUCU NATALIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Studiul instabilitatii genetice induse de factorii epigenetici in morfogeneza tumorilor mamare: implicatii in diagnostic si tratament 90.00
432 3062 RACOLTA PETRU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Cercetari Avansate privind dezvoltarea unei structuri de moderare, focalizare si accelerare fascicule de pozitroni monoenergetici in domeniul 0,8-50keV, utilizata la determinarile de defecte de tip va 90.00
433 3229 CULEA MONICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Cercetari privind diagnosticare si control utilizand biomarkeri 90.00
434 3251 MIHAI AUGUSTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Cercetari interdisciplinare pentru obtinerea unui material compozit pentru restaurari estetice prin tehnici de adeziune bazat pe nanoparticule si pe o noua structura a monomerilor organici 90.00
435 3347 ZANOAGA CRISTINEL CENTRUL DE CERCETARI PENTRU OENOLOGIE DIN IASI STUDIUL STABILIZARII SI CONDITIONARII VINURILOR PRIN TRATAMENT CU PLASMA RECE 90.00
436 3410 ZAINESCU GABRIEL INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE CERPI DIN BUCURESTI BIOCOMPOST PE BAZA DE DESEURI ORGANICE(PROTEICE SI CELULOZICE) PENTRU O AGRICULTURA COMPETITIVA 90.00
437 3490 CUNA STELA MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Cercetari asupra dinamicii schimburilor de carbon intre atmosfera si biosfera terestra si a impactului lor asupra climei si mediului inconjurator 90.00
438 3597 CRISTESCU CONSTANTIN IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Crearea unei platforme mobile autonome condusa pe baza unui spatiu virtual tridimensional prin topografierea caracteristicilor ambientale cu ajutorul unui sistem optic stereoscopic ? 3DRoboVis 90.00
439 3994 POPESCU MIHAI INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI METODE SI ECHIPAMENTE INFORMATIZATE PENTRU TRATAMENT MONITORIZAT DE RECUPERARE A AFECTIUNILOR POSTTRAUMATICE SI POSTOPERATORII 90.00
440 4242 SIMOTA CATALIN CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Model cu distributie spatiala pentru prognoza starii agrofizice a solului, sub influenta lucrarilor agricole 90.00
441 4523 STANCU ALEXANDRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Dezvoltarea unor modele experimentale si numerice de caracterizare a materialelor magnetice cu histerezis 90.00
442 4551 SFRANGEU SILVIU ANDREI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Elaborarea de standarde-cuantificari imagistice privind atrofia cerebrala fiziologica si patologica,corelate cu date clinico-morfo-genhetice.Implicatii in recuperarea/integrarea socio-profesionala 90.00
443 4619 NEAGOE CORNELIA-ILEANA INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII AVANSATE DE ÎNCALZIRE RAPIDA ÎN INFRAROSU A MATRITELOR PENTRU PRELUCRARE LA CALD 90.00
444 4811 STOIAN ION INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI IMPLEMENTAREA TEHNICILOR VIRTUALE IN GENERAREA SI EFICIENTIZAREA TEHNOLOGICA DIN SECTORUL INDUSTRIAL 90.00
445 4926 COTOROS LAURA DIANA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV IDENTIFICAREA PRIN MODELARE SI ANALIZA EXPERIMENTALA A PROPRIETATILOR NANOCOMPOZITELOR UTILIZATE IN CONSTRUCTIA LAGARELOR ANTIFRICTIUNE. APLICATIE LA SISTEME GIROSCOPICE DIRECTIONALE 90.00
446 5005 IANCULESCU ADELINA-CARMEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Dezvoltarea integrata de concepte si tehnologii noi in domeniul prepararii, caracterizarii, modelarii si aplicatiilor materialelor feroelectrice ceramice micro- si nanostructurate 90.00
447 5253 CURTEZA ANTONELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sistem decizional multicriterial si instrumente inteligente destinate dobandirii de avantaj competitiv durabil pe piete turbulente in industria de textile si confectii 90.00
448 5613 MOCANU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI MODELE GEOTECTONICE SI DINAMICE ALE ARIILOR SEISMOGENE DIN CARPATI SI FORLANDUL LOR 90.00
449 5622 LAZAR VERONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CONSTITUIREA UNEI RETELE INTEGRATE PENTRU STUDIUL BIOFILMELOR MICROBIENE PE SUBSTRATURI CELULARE SI PROTETICE, IN SCOPUL IMBUNATATIRII DIAGNOSTICULUI SI TRATAMENTULUI INFECTIILOR CAUZATE DE BIOFILME 90.00
450 5682 COMAN IOAN MIRCEA INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE C.C. ILIESCU DIN BUCURESTI Strategii noi in conduita diagnostica si terapeutica a hipercolesterolemiei familiale prin screeningul molecular al mutatiilor genei receptorului LDL 90.00
451 5702 NEDEVSCHI SERGIU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU ASIGURAREA TRASABILITATII SI CONTROLUL CALITATII IN INDUSTRIA ALIMENTARA 90.00
452 6475 MORITA EMMA SIMONA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM INFORMATIC PENTRU ANALIZA SINTAGMATICA A TEXTELOR IN LIMBA ROMANA. FUNDAMENTARE TEORETICA SI IMPLEMENTARE - SIASTRO 90.00
453 6790 CONSTANTINOIU SILVIU MARIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Anomalii de transductie a semnalului in patogenia adenocarcinomului de jonctiune eso-gastrica cu implicatii in terapia orientata spre pacient; studiu clinico-morfologic, imunohistochimic si molecular 90.00
454 6935 GYORGY ENIKO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Dezvoltarea de noi tehnici laser pentru proiectarea si fabricarea de biosenzori 90.00
455 7151 CARUNTU FLORIN ALEXANDRU INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE PROF. DR. MATEI BALS Utilitatea elastografiei ultrasonografice si a rezonantei magnetice ca metode neinvazive complementare de evaluare a fibrozei in afectiunile hepatice cronice 90.00
456 7504 BATHORY DANA INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA EVALUAREA EFECTELOR ECOFIZIOLOGICE SI CITO-GENOTOXICE ALE UNOR  XENOBIOTICE DIN ECOSISTEME ACVATICE POLUATE 90.00
457 7885 PETRE MIRCEA GABRIEL INSTITUTUL NATINAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP DIN PLOIESTI Modelarea matematica, simularea si conducerea prin sisteme inteligente a fenomenelor hidraulice din cadrul transportului lichidelor prin conducte 90.00
458 8089 VLAD MADALINA OLIMPIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI TURBULENTA SI STRUCTURI CUASI-COERENTE IN FLUIDE SI PLASME SPATIALE 90.00
459 8322 GILLE ELVIRA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI Obtinerea prin biotehnologii a unor preparate cu actiune asupra sistemului neuro-imuno-cutanat 90.00
460 9091 CURCA GEORGE CRISTIAN INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI DIN BUCURESTI INVESTIGATIA MOLECULARA A FACTORILOR REGLATORI APOPTOTICI IN TULBURARILE CARDIACE LETALE ALE ADULTULUI TANAR 90.00
461 9714 PENTIUC STEFAN-GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA SISTEM PENTRU TERAPIA PERSONALIZATA A TULBURARILOR DE EXPRESIE LINGVISTICA 90.00
462 10226 PLESEA VALERIU INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE ICPM RA DIN PETROSANI ASIGURAREA COMPETITIVITATII SI CORELAREA CU REGLEMENTARILE UE IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII RISCURILOR FORMARII ATMOSFERELOR POTENTIAL EXPLOZIVE LA MINELE DE CARBUNE DIN VALEA JIULUI 90.00
463 10267 MUNTEANU CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CONCEPT INOVATIV DE REALIZARE IN JET DE PLASMA A STRATURILOR DURE CU PROPRIETATI CONTROLATE, REZISTENTE LA UZURA SI COROZIUNE 90.00
464 298 MACAVESCU MIHAI VICTOR MIRCEA OSCAR VON MILLER - INSTITUT DE CONCEPTIE, CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE Cercetari privind captarea CO2 provenit din arderea combustibililor fosili 89.67
465 492 BADESCU ELISABETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Infrastructura software pentru sistemul de achizitie a datelor la experimentul ATLAS 89.67
466 494 OGESCU CRISTINA IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Platforma inteligenta deschisa de management date medicale heterogene, suport pentru optimizarea deciziei clinice in comunitati medicale virtuale - MIDAS 89.67
467 504 PREJMEREAN CRISTINA ALEXANDRA INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA Biocompozite avansate bazate pe noi sisteme de monomeri armati cu nanoparticule si fibre de sticla cu aplicabilitate in stomatologie 89.67
468 1077 MACARIE RODICA ICPET ECO SA ELABORAREA SI VALIDAREA UNUI SISTENM INTEGRAT PENTRU MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU PE PLATFORME INDUSTRIALE CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI 89.67
469 1359 DRUGA LEONTIN NICOLAE INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI TEHNOLOGII AVANSATE UTILIZAND SENZORI DE PROCES PENTRU OBTINEREA DE STRATURI REZISTENTE LA COROZIUNE SI OBOSEALA 89.67
470 1498 ADAM ADRIAN ANDREI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG DIN BUCURESTI cercetari inovative privind realizarea unei tehnologii de combustie eficienta si ecologica a huilelor in sistemul focar-arzatoare cu aplicatie la cazanele de 420 t/h 89.67
471 1720 BADEA MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM DIN BUCURESTI SISTEME INOVATIVE PENTRU EVALUAREA RAPIDA A PREZENTEI SUBSTANTELOR CU POTENTIAL TOXIC IN BAUTURI SI ALIMENTE 89.67
472 1739 DUMITRU CARMEN INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI SISTEM ECOLOGIC DE REGENERARE DESTINAT RECICLARII DESEURILOR DE AMESTEC DE FORMARE LIAT CHIMIC IN INDUSTRIA DE TURNATORIE 89.67
473 1785 VATA ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI CERCETARI AVANSATE DE FIZICA ANIHILARII POZITRONICE 89.67
474 2071 CRISAN IOAN ADRIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Dinamica si structura fluxului in supraconductori nanostructurati sau cvasi-bidimensionali 89.67
475 2349 BRAIC MARIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI Cercetari fundamentale privind obtinerea de materiale multifunctionale pe baza de InN pentru dispozitive optoelectronice pe suport flexibil 89.67
476 2478 CIUCE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA PROCEDEE INOVATIVE IN CHIRURGIA RECONSTRUCTIVA LA PACIENTUL CU CANCER ?  TRANSPLANTUL DE TESUTURI COMPOZITE SI UTILIZAREA DE MATERIALE SINTETICE BIOCOMPATIBILE 89.67
477 4259 TURCIN VALER INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI ALIMENTARE PRIN UTILIZAREA DE PROCESE NECONVENTIONALE DE TRATARE  TERMICA  A UNOR PRODUSE ALIMENTARE LICHIDE 89.67
478 4532 PANAITOPOL HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND MINIROBOTII MOBILI CU LOCOMOTIE BAZATA PE MISCARE PENDULARA 89.67
479 4744 IONITA ACHIM Institutul pentru calculul si experimentarea structurilor aero - astronautice Prevenirea cuplajelor pilot - elicopter (om - masina) in manevre critice la bordul navelor si platformelor marine 89.67
480 5102 GEAMBASU NICOLAE MIHAIL INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI DEFINIREA, EVALUAREA SI ZONAREA RISCURILOR PENTRU PADURILE ROMANIEI 89.67
481 5332 LAZAU IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA METODE NECONVENTIONALE DE SINTEZA A COMPUSILOR OXIDICI-ELABORAREA BAZELOR TEORETICE SI APLICATII IN SINTEZA UNOR MATERIALE CU PROPRIETATI DIRIJATE 89.67
482 5421 MIHAILESCU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI Administrarea dirijata de medicamente prin nanostructuri functionalizate procesate prin tehnici laser pulsate avansate 89.67
483 5819 DRAGOS NICOLAE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA BIODIVERSITATEA MOLECULARA A COMUNITATILOR DE CIANOBACTERII ASOCIATE FORAJELOR TERMOMINERALE 89.67
484 6946 STAMATIN IOAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CERCETARI PENTRU MATERIALE SI ECHIPAMENTE AVANSATE DE GENERARE A HIDROGENULUI ÎN VEDEREA UTILIZARII ÎN SISTEME RECONVERTITE DE TRANSPORT SI STOCARE A COMBUSTIBILULUI 89.67
485 7320 LACATUSU RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Ecogeochimia marilor aglomerari urbane si a zonelor periurbane in contextul dezvoltarii durabile 89.67
486 7580 BANU ADRIANA GABRIELA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU CELULOZA SI HARTIE CEPROHART SA DIN BRAILA Ecotehnologii de integrare avansata a deseurilor industriale pentru sustinerea dezvoltarii durabile 89.67
487 8403 PAH IULIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA MODELE SOCIO-CULTURALE IMPLEMENTATE PRIN ARHITECTURI MULTI-AGENT PENTRU E-LEARNING (DANTE) 89.67
488 9636 VULPE VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI Diagnosticul precoce si terapia preventiva a starilor patologice la pestii de cultura in relatie directa cu indicatorii de productie 89.67
489 397 PETRESCU STEFANA INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI Procesarea antigenelor tumorale in melanomul malign. Identificarea de noi biomarkeri pentru diagnostic si studii preclinice de investigarea a potentialului terapeutic. 89.33
490 493 NITU CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Sistem robotic miniatural cu abilitati de reconfigurare si auto-multiplicare 89.33
491 496 CHIVULESCU NICOLAE CODRUT IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI Cresterea eficientei timp,cost si ecologizare in serviciile tehnice ale aeronavelor ;aprofundarea si demonstrarea rezultatelor prin realizarea de noi surse de putere,statice,pt. pornire si sursa progr 89.33
492 749 BANABIC DOREL UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA PLATFORMA INTEGRATA PENTRU SIMULAREA PROCESELOR DE DEFORMARE IN FABRICATIA VIRTUALA 89.33
493 800 COLITA DAN NICOLAE SPITALUL CLINIC FUNDENI VALOAREA TIPIZARII MOLECULARE A PROFILELOR HLA PENTRU OPTIMIZAREA SELECTIEI DONATORILOR DE ALOGREFE DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE SI PENTRU INITIEREA REGISTRULUI NATIONAL ROMAN DE DONATORI 89.33
494 1201 ACHIM GHEORGHE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VALCEA Cresterea eficientei economice si îmbunatatirea randamentelor la înmultirea vegetativa a plantelor horticole lemnoase prin procedee si cu instalatii moderne 89.33
495 1692 BURCOS TRAEAN Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Screening familial, analiza genetica si monitorizare a persoanelor cu risc de cancer mamar 89.33
496 1828 LUPU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA Materiale avansate de stocare a hidrogenului pentru alimentarea pilelor de combustie 89.33
497 2012 BERCEA VICTOR INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA STUDIUL CICLULUI APA-APA: MANIFESTARE, IMPLICATIILE FOTOSINTETICE SI CINETICA REACTIILOR INTRASISTEMICE LA CELULELE UNOR ALGE VERZI SUB ACTIUNEA LUMINII IN EXCES 89.33
498 2621 BEJINARIU COSTICA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sistem automat pentru obtinerea piulitelor olandeze din otel prin extrudare indirecta la rece 89.33
499 3271 BRASOVEANU LORELEI IRINA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI Modularea expresiei unor markeri biologici ai progresiei tumorale si corelarea cu rezistenta la chimioterapie in cancerele mamare si ovariene 89.33
500 3742 CIOBANU GHEORGHE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA ORADEA Studiul factorilor de risc, cuantificarea impactului acestora asupra sistemelor de agricultura, crearea de noi genotipuri si tehnologii necesare unei dezvoltari durabile. 89.33
501 3862 ATHANASOVICI GHEORGHE VICTOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Cercetari privind cresterea eficientei producerii combinate de energie-cogenerare, trigenerare de mica si medie putere 89.33
502 3942 COPAESCU PAULA INSTITUTUL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI BUCURESTI Structuri Morphing pentru aplicatii in constructii AeRospaTiale 89.33
503 4141 TIMOTIN DAN GRIGORE INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE Tehnici operatoriale in analiza functionala, analiza complexa si procese stochastice 89.33
504 5635 NICULITA PETRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Biotehnologii neconventionale ecologice de tratare a plantelor cu campuri fizice in scopul conservarii mediului 89.33
505 5711 CROITORU SORIN-MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIILE INGINERIEI INDUSTRIALE SI CHIRURGIEI VIDEOESOFAGIENE PRIN REALIZAREA UNEI GAME DE INSTRUMENTE MEDICALE ORIGINALE 89.33
506 6592 DOROBANTU MARIA SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA DIN BUCURESTI EVALUAREA MULTIMARKER A RASPUNSULUI LA TERAPIA DE RESINCRONIZARE CARDIACA LA PACIENTII CU INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA 89.33
507 8486 TOMA CONSTANTIN REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI Tehnologie pentru producerea de Mo 99 folosind tinte de uraniu usor imbogatit 89.33
508 10310 SIRGHIE CECILIA UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizand procese chimice si enzimatice in ultrasunete pentru obtinerea de materiale performante_ TENZINUS 89.33
509 262 POPESCU DUMITRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEME INTEGRATE DE CONTROL AVANSAT PENTRU EXPLOATAREA EFICIENTA A PROCESELOR TERMOENERGETICE 89.00
510 282 DONCIU CODRIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sistem inteligent de irigare impementabil pe structurile automate cu deplasare circulara sau liniara 89.00
511 326 STANCIU VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA Dezvoltarea unui sistem de producere a hidrogenului, la costuri scazute, prin metoda electrolizei cu membrana schimbatoare de protoni 89.00
512 342 BORZA VIRGINIA-NAZARICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI Micro si nanosfere radiomarcate pentru terapia cancerului 89.00
513 369 NEDELCU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CERCETARI  AVANSATE  ASUPRA  NANOCOMPUSILOR  INTERMETALICI  DIN  INTERFATA  COMPOZITELOR  ALUMINIU-FIBRE  DE  CARBON 89.00
514 407 ZORAN MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI MODELE  DE EVALUARE A DEFORMATIILOR CRUSTALE PRIN DATE SATELITARE  DE INTERFEROMETRIE RADAR, ASTER SI GPS PENTRU PREDICTIA RISCULUI SEISMIC IN ZONA VRANCEA 89.00
515 446 POPESCU DANIELA UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Sisteme inteligente si metode pentru optimizarea, monitorizarea si controlul retelelor de termoficare 89.00
516 667 ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND REALIZAREA SUPRASTRUCTURILOR DE REZISTENTA ALE AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT URBAN UTILIZAND TEHNOLOGII AVANSATE, CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE PRIVITOARE LA PROT 89.00
517 724 LUCA MARCEL INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU RAFINARII SI PETROCHIMIE ICERP SA DIN PLOIESTI Cercetari privind eco-ingineria produselor de protectie anticorosiva peliculogene 89.00
518 735 SERBAN FLORIN AGENTIA SPATIALA ROMANA DIN BUCURESTI Utilizarea sistemelor satelitare de observare a Pamantului pentru evaluarea situatiilor de criza si catastrofe naturale. Sistem expert pentru extragerea si prelucrarea informatiilor 89.00
519 918 CORABIERU PETRICA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJ METALURGIC SI PRESE PRESUM PROIECT SA DIN IASI TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A MEMBRANELOR ARC-DISC PENTRU AMBREIAJE AUTO PRIN TRATAMENTE TERMOMECANICE CONTROLATE PE LINII TEHNOLOGICE AUTOMATIZATE DE CALIRE CAMBRATA 89.00
520 1031 HUREZEANU IULIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET DIN CRAIOVA Sistem de monitorizare treceri izolate in vederea prevenirii dezastrelor provocare de avarierea transformatoerelor de mare putere 89.00
521 1118 DEAK GYORGY INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI Managementul durabil al depozitelor de deseuri solide amenajate in situri miniere inactive conform Acquisului de mediu al Uniunii Europene 89.00
522 1364 BADOI ION INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PREPROCESAREA SI PROCESAREA MATERIALELOR COMPOZITE AVANSATE CU MATRICE METALICA MMCs SI CERAMICA CMCs 89.00
523 1378 TENCIU MAGDALENA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA GALATI PROCEDEU COMPLEX PENTRU CONSERVAREA DURABILA A BIORESURSELOR ACVATICE IN UNITATI SISTEMATICE DIN SECTORUL PISCICOL 89.00
524 1503 TOTOLO CRAITA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVINDELABORAREA UNEI TEHNOLOGII ROMANESTI DE CO-COMBUSTIE:BIOMASA-CARBUNE 89.00
525 1597 SERBANCEA FLOAREA COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII S.A. DIN BUCURESTI BIOTEHNOLOGII DE REALIZARE A PRODUSELOR NUTRACEUTICE CU EFECTE IN REGLAREA FUNCTIILOR METABOLICE 89.00
526 1627 MOCANU VICTOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SUBSIDENTA TERENURILOR AFECTATE DE EXPLOATARILE MINIERE SUBTERANE. CAZUL BAZINULUI MINIER PETROSANI 89.00
527 1647 POPESCU POGRION NICOLETTE AMELIE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Microsctructura sistemelor micro si nanometrice de alpha Al2O3 - ZrO2 dopate cu pamanturi rare pentru compozite performante (electrolit solid in celule de combustie de temperaturi intermediare - SOFC- 89.00
528 1654 BARBU DAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI Metode si terapii inovative in chirurgia ortopedica prin utilizare de implanturi bioabsorbabile 89.00
529 1737 RACHIERU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETARI PENTRU COMUNICATII INSCC DIN BUCURESTI Solutii pentru evaluarea si minimizarea riscului de securitate in retelele radio bazate pe tehnologii Wi-Fi 89.00
530 2199 DUDA MATEI MARCEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Valorificarea durabila a plantelor medicinale si hameiului cu obtinere de preparate bioactive 89.00
531 2203 MURARIU MARIUS STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVA EVALUAREA SI UTILIZAREA  DURABILA  A  UNOR  RESURSE GENETICE DE INTERES  IN  AMELIORAREA PORUMBULUI DESTINAT CULTIVARII  IN  ZONELE UMEDE SI RECI DIN ROMANIA 89.00
532 2297 BARAN GHEORGHE INCDIE ICPE-CA DIN BUCURESTI HIDROGAZODINAMICA SI TRANSFERUL DE MASA LA COLOANE DE BULE FINE CU APLICARE IN TEHNOLOGII AVANSATE DE MEDIU 89.00
533 2403 STOICESCU GEORGE UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI TEHNOLOGIE DE OBTINERE A MATERIALELOR POLIMERICE BIODEGRADABILE CU INSERTII DIN FIBRE NATURALE, CU IMPACT IN TRANSPORTUL URBAN SI FEROVIAR 89.00
534 2449 POPA MARIANA INSTITUTUL DE CERCETARI FIBRE SINTETICE ICEFS DIN SAVINESTI DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII NOI PRIVIND OBTINEREA DE MATERIALE IGNIFUGE NON AZBEST ACOPERITE CU ELASTOMERI PENTRU PROTECTII SI IZOLATII TERMICE 89.00
535 2560 MALCIU VIOREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA INCDM DIN CONSTANTA Platforma stiintifica si de transfer tehnologic in domeniul oceanografiei operationale, vector pentru cresterea securitatii in partea de vest a Marii Negre 89.00
536 2562 TOMOIAGA LILIANA-LUCIA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE BLAJ SOLUTII TEHNOLOGICE AVANSATE PENTRU LIMITAREA DECLINULUI BIOLOGIC PRODUS DE BACTERII SI CIUPERCI LIGNICOLE LA VITA DE VIE , IN PODGORIILE DIN ROMANIA 89.00
537 2695 POPESCU TEODOR COSTINEL INSTITUTUL PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN BUCURESTI Cercetari privind utilizarea eficienta a apei de irigat, prin lucrari de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comanda laser si actionare electrohidraulica a organelor de lucru 89.00
538 3011 ONOSE CRISTIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Obtinerea de nanopigmenti pentru acoperiri decorative vitroase digitalizate 89.00
539 3114 NAE CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI EVICVA - EVALUAREA INTERACTIUNII CLADIRI - VANT IN MEDIU URBAN SI A IMPACTULUI ASUPRA CONFORTULUI CITADIN 89.00
540 3215 CONSTANTINESCU DAN MIHAI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MODELAREA SI SIMULAREA COMPORTARII LA SOLICITARI COMPLEXE A MATERIALELOR COMPOZITE CU APLICATII IN INDUSTRIA AERONAUTICA 89.00
541 3285 GAVRILESCU CAMELIA ANISOARA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA Modelarea raspunsului exploatatiilor agricole la integrarea principiilor economice cu cele de mediu prin managementul durabil al resurselor de sol 89.00
542 3299 BESUTIU LUCIAN INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA S. STEFANESCU DIN BUCURESTI Cercetari integrate privind geneza cutremurelor intracontinentale de adancime intermediara din zona Vrancea 89.00
543 3413 ENCULESCU IONUT-MARIUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI Influenta defectelor intrinseci si induse in cristalul de langasit (La2Ga3SiO14) asupra performantelor structurilor rezonante piezoelectrice 89.00
544 3685 ACHIMAS-CADARIU ANDREI-BELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA Sistem cu eficacitate sigura de control al calitatii diagnosticului in programul de screening al cancerului 89.00
545 3687 MOGA VASILE INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII SISTEM INOVATIV DE PANOURI SANDWICH-COMPOZIT TIP MOGAPAN CU MIEZ FAGURE PENTRU PRELUAREA SI ABSORBTIA ZGOMOTULUI DIN TRAFICUL URBAN SI EXTRAURBAN 89.00
546 3758 NICOARA IRINA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Obtinerea si caracterizarea unor cristale de tipul fluoritei ca potentiale medii laser 89.00
547 3768 TISEANU CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI NANOCOMPOZITE CU IONI DE LANTANIDE: RELATII STRUCTURA- PROPRIETATI 89.00
548 4029 FILIPOIU DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Integrarea resurselor din institute de cercetare si universitati intr-o retea moderna bazata pe TIC, cu scopul sprijinirii inovarii, transferului tehnologic si accesarii Programului - Competitivitate 89.00
549 4133 VASILE NICOLAE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Cercetari privind realizarea si dezvoltarea unei retele nationale pentru informare si asistenta in C-D-I si TT in contextul integrarii in ERA 89.00
550 4694 HANGANU LUCIAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI SISTEME MECATRONICE MOBILE INTELIGENTE CU IMPACT ECOLOGIC PENTRU ECHIPAMENTE TEXTILE 89.00
551 4816 SANDESC DOREL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA Mecanisme moleculare implicate in preconditionarea prin anestezice volatile: de la identificarea tintelor moleculare in miocardul de sobolan la precizarea mecanismelor protective in miocardul uman 89.00
552 5007 TARANU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA INCEMC DIN TIMISOARA TEHNOLOGIE MODERNA DE OBTINERE A ACIDULUI PIRAZIN 2,3- DICARBOXILIC, INTERMEDIAR IN SINTEZA UNOR MEDICAMENTE 89.00
553 5059 CALISTRU PETRE SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES Testarea, evaluarea si imbunatatirea strategiilor de preventie a bolilor infectioase respiratorii la populatia varstnica 89.00
554 5125 CORBU ION SC Setko Impex srl Cercetari privind sisteme inteligente si ecologice de transport de suprafata bazate pe propulsie electrica si pila de combustie 89.00
555 5173 POPA MIHAI VASILE INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI CERCETAREA SI DEZVOLTAREA DE ECO-MATERIALE NON-CROM, NON-PLUMB, NON-CADMIU DESTINATE INDUSTRIEI DE COMPONENTE AUTO - ECOMATICA 89.00
556 6233 CIUCE CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA OPTIMIZAREA  MANAGEMENTULUI  PACIENTULUI POLITRAUMATIZAT PRIN INTRODUCEREA IN PROTOCOALELE TERAPEUTICE A TEHNICILOR  MINIINVAZIVE SI UTILIZAREA MATERIALELOR BIOCOMPATIBILE 89.00
557 6326 BESUTIU LUCIAN INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA S. STEFANESCU DIN BUCURESTI Cercetari asupra dinamicii spatio-temporale a campului magnetic terestru vizand construirea unor modele geomagnetice unitare pentru teritoriul Romaniei integrate în context european si global 89.00
558 7054 DUDEA DIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA STUDIUL CLINIC SI   EXPERIMENTAL AL UNOR FACTORI PRIVIND INCIDENTA, ETIOPATOGENIA SI TRATAMENTUL NEINVAZIV AL MODIFICARILOR DE CULOARE DENTARA 89.00
559 8814 MINCIUNESCU PAUL INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI NOI METODE DE IDENTIFICARE A PROCESELOR DESCRISE PRIN MODELE COMPLEXE CU PARAMETRI DISTRIBUITI 89.00
560 10200 CHIORESCU ILIE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI Infiintarea si exploatarea in sistem ecologic a pajistelor ciltivate pe terenuri supuse degradarii din NE Romaniei 89.00
561 10206 COMSA ADRIANA MIOARA CCPPR SA DIN ALBA IULIA NOI MATERIALE REFRACTARE CU FUNCTII COMPELXE UTILIZATE IN INDUSTRIA OTELULUI, REALIZATE PRIN TEHNOLOGII MODERNE 89.00
562 10213 FECIORU ELENA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI INTENSIFICAREA REPRODUCTIEI PENTRU AMELIORAREA SI SPORIREA SUBPOPULATIILOR DE OBINE DIN VARIETATILE DE CULOARE ALE RASEI KARAKUL DE BOTOSANI 89.00
563 10251 IOVANAS RADU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MATERIALE NOVATIVE CU STRUCTURA AMORFA PENTRU BRAZARE DESTINATE APLICATIILOR INDUSTRIALE SPECIALE 89.00